Kaupunki osallistuu alueelliseen säteilyvaaratilanteen valmiusharjoitukseen

Kangasalan kaupungin valmiusjohtoryhmä täydennettynä keskeisillä asiantuntijoilla osallistuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään säteilyvaaratilanteen valmiusharjoitukseen ensi viikolla. Harjoitus antaa Kangasalan kaupungille mahdollisuuden testata omaa valmiuttaan toimia säteilyvaaratilanteen kaltaisessa vakavassa onnettomuustilanteessa. Harjoituksen kokemusten ja oppien pohjalta Kangasalan kaupunki päivittää valmiussuunnitelmiaan. Lisätietoja: kehitysjohtaja…