Sairaanhoitopiiri rajaa koronavirustestausta Pirkanmaalla


Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä siirrytään epidemian rajaamisvaiheesta sen liennytykseen perjantaista 13.3.2020 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että voimavarat kohdennetaan THL:n ohjeiden mukaan akuuttiin hengitystieinfektioon sairastuneiden riskiryhmien tutkimiseen.

Valtaosa sairastumisista on lieviä ja niitä hoidetaan oireiden mukaisesti ja pysymällä pois työpaikoilta ja kouluista. Sairaanhoitopiiri toivoo, että hyväkuntoiset matkailijat eivät ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimeen vaan katsoisivat ohjeita THL:n sivuilta.

Koronavirusnäytteitä otetaan perjantaista lähtien seuraavista väestöryhmistä:

  • Taysin vuodeosastoille, valvontoihin ja teho-osastolle akuuttien hengitystieoireiden takia otettavat potilaat, jos taudin syy ei ole ilmeinen.
  • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon (pitkäaikaissairaanhoito, hoivapalvelut) henkilökunta ja työharjoitteluun osallistuvat henkilöt, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireet. Pelkkä nuha ei riitä testausperusteeksi. Linjaus perustuu siihen, että ammattilaiset hoitavat vaikealle koronavirusinfektiolle alttiita potilaita.
  • Pitkäaikaishoidon ja hoivan asukkaat, jos koronavirustuloksella on merkitystä potilaan hoidon kannalta tai herää epäily osastoepidemiasta. Hengitystieoireisia potilaita hoidetaan aina pisaravarotoimin riippumatta siitä, onko näyte otettu vai ei.

Koronavirusnäytteitä ei oteta Pirkanmaalla seuraavista väestöryhmistä, elleivät he ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia:

  • hengitystieoireiset potilaat avohoidon toimipisteissä
  • matkailijat, joilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita
  • koronaviruspotilaiden lähikontaktit, joilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita

Sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntatautivastuuhenkilöt ottavat yhteyttä testillä varmistettuun koronavirukseen sairastuneen lähikontakteihin (perhepiiri). Lähikontakteja neuvotaan välttämään sosiaalisia kontakteja ja matkustamista. Sairastunut hoidetaan eristyksessä kotona tai sairaalassa ja lähikontaktit asetetaan karanteeniin.

Lisätietoja koronaviruksesta Pirkanmaalla Taysin verkkosivulla tays.fi/korona

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuvontanumero koronavirustestejä tarvitseville kohderyhmille näytteenoton järjestämiseksi, puh. 03 311 65333 ympäri vuorokauden.