Puutarhajäte ei kuulu luontoon


Kangasalan kaupunki muistuttaa, että puutarhajätteen läjitys luontoon on jätelain nojalla kiellettyä. Puutarhajätteen läjitys luontoon aiheuttaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja yleiselle viihtyvyydelle sekä edistää vieraslajien leviämistä. Kaupungille aiheutuu myös kustannuksia luvattomasti läjitetyn jätteen siivoamisesta.

Kangasalan kaupunki saa tasaisin väliajoin palautetta puisto- ja metsäalueille läjitetyistä puutarhajätteistä. Puutarhajätettä ovat muun muassa omenat, risut, haravointijäte, rikkaruohot ja muut kuihtuneet kasvit. Kaupunki haluaakin muistuttaa, että puutarhajätteen läjittäminen luontoon on kiellettyä ja aiheuttaa monia ongelmia kuten edistää vieraslajien leviämistä uusille paikoille, haittaa virkistyskäyttöä, tukkii ojia ja rehevöittää metsiä. Lisäksi kaupunki muistuttaa, että jokamiehenoikeudet eivät oikeuta puunkaatoon tai omien istutuksien tekemiseen kaupungin mailla.

Puutarhajätteen voi viedä Tarastenjärven tai Koukkujärven jätekeskuksille, jotka ottavat henkilöauton peräkärrykuorman (korkeintaan 2 kuutiota) vastaan maksutta.  Puutarhajäte voidaan kompostoida myös kiinteistön omalla pihalla. Puutarhajätteelle kompostiksi riittää lautakehikko tai auma. Risuja ja oksia voi viedä peräkärrykuorman verran maksutta jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle. Isommista määristä otetaan maksu. Taloyhtiöt voivat myös sopia puutarhajätteen kuljetuksista jäteyhtiöiden kanssa.

Valvonta

Kaupungin ympäristönsuojelu valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamisasioita. Ympäristönsuojelu ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Oheisesta linkistä pääset ympäristönsuojelun yhteystietoihin: Ympäristönsuojelu

Lisätietoa:

Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, p. 050 550 9739

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri, p. 050 550 9079