Pirkanmaan kuntien yhteinen TE-palvelustrategia on valmistunut


TE-palvelut siirtyvät kuntiin 1.1.2025. Juuri valmistunut Pirkanmaan TE-palvelustrategia linjaa maakunnan yhteisen työssäkäyntialueen TE-palvelujen tuottamista, organisoitumista ja järjestämistä. Tulevaisuuteen edetään asiakkaiden tarpeet ja uudistuksen tavoitteet edellä.

TE-palvelujen siirtoon valmistautuvien Pirkanmaan kuntien yhteinen palvelustrategia on valmistunut. Vuoden 2022 syksyllä käynnistyneeseen strategiatyöhön on osallistunut laaja joukko kuntien, valtion, kumppanuusverkoston sekä sidosryhmien edustajia. He ovat tuoneet esiin asiakkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä osaksi kuntien elinvoimapalveluja rakennettavista palveluista, joilla työllisyyttä edistetään Pirkanmaalla.

Strategiatyön avulla tarkastellaan koko Pirkanmaan osalta kunnille siirtyvien palvelujen järjestämistä ja tuotantoa sekä etsitään niihin parhaita vaihtoehtoja. Palvelustrategiatyön on rahoittanut Pirkanmaan Liitto ja sitä on ohjannut Pirkanmaan TE-palvelujen uudistuksen ohjausryhmä. Palvelustrategiatyön on toteuttanut Owal Group Oy ja Mikko Kesä yhteistyössä Deloitten kanssa.

Palvelustrategian lähtökohdat

Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut työnhakijoille, työnantajille sekä yrittäjiksi aikoville osana kuntien muita elinvoimapalveluja. TE-palvelujen tulevaisuuden identiteetti ja palvelulupaus Pirkanmaalla on ”osaavaa työvoimaa ja työtä kuntien asiantuntevalla palveluotteella”.

Osana palvelustrategiaa Pirkanmaan kunnat ovat päättäneet valmistella yhteistä työllisyysaluetta Pirkanmaalla. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana toimisi Tampere. Päätökset alueista tehdään valtuustoissa myöhemmin.

Palvelustrategia toimii jatkovalmistelun käsikirjana

Palvelustrategiassa tehdään laajasti lyhyen ja pidemmän aikavälin ehdotuksia siitä, miten tulevat TE-palvelut järjestetään, tuotetaan ja organisoidaan. Palvelustrategia linjaa TE25-uudistuksen jatkovalmistelua, ja sitä käytetään työkaluna palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Uudistuksen tavoitteina on tuoda palvelut lähelle asiakkaita, rakentaa paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja ja vahvistaa kuntien elinvoimaa ja kilpailukykyä.

– Yhteinen palvelustrategia on vahva tahdonilmaus sille, miten asiakkaiden palvelut halutaan Pirkanmaalla toteuttaa. Strategiasta löytyvät myös linjaukset jatkovalmistelun periaatteiksi ja lähtökohdiksi Pirkanmaalla. Työ valmistui juuri oikealla hetkellä, sillä valmisteluun on tulossa syksyllä valtiolle toimitettavan palvelujen järjestämissuunnitelman laadinta, kertoo Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari.

Lisätietoja:
Tampereen kaupunki
Työllisyysjohtaja
Regina Saari
regina.saari@tampere.fi

Teksti: Marja-Liisa Tuomisaari ja Petra Mattila
Kuva: Laura Happo