Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokous 1.6.


Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 2.6.2022

Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokous 1.6. 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous 1.6. vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa (43,3 milj. euroa 2020) ja tilikauden tappio 0,3 miljoonaa euroa (voitto 3,4 milj.euroa 2020). Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 17 omistajakunnalle, yhteensä 3,5 milj. euroa.

– 17 kunnan yhteistyö ja onnistuneet ratkaisut jätteenkäsittelyssä ja logistiikassa mahdollistavat sen, että voimme jakaa osinkoa omistajakunnillemme, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

– Osinkoa ei kuitenkaan jaeta asukkaiden maksamista jätemaksuista vaan muiden palveluiden tuotosta. Asukkaiden jätemaksut on tuotettu ja tuotetaan jatkossakin omakustannusperiaatteella ja ne ovat tutkimusten mukaan maan edullisimmat, sanoo Kallio.

Biomylly käynnistyi

Nokian Koukkujärvelle rakennettu Biomylly käynnistyi kesällä 2021. Biomyllyssä käsitellään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet.

  • Biomyllyssä tehdään      uusiutuvaa, paikallista BIG-biokaasua,      jota hyödynnetään myös jäteautoissa.Tällä hetkellä liikenteessä on jo 15 kaasukäyttöistä      jäteautoa. Laitoksessa tuotetaan myös lannoitteita, jotka kelpaavat      luomutuontantoon. Biojätteen lajittelulla saadaankin jatkossa entistä      suuremmat ympäristöhyödyt aikaan,      kertoo toimitusjohtaja Harri Kallio.

BIG-tankkausasemat tullaan avaamaan Koukkujärvelle ja myöhemmässä vaiheessa myös Tarastenjärvelle.

  • Myös toinen voimalamme Tammervoima      on toiminut erinomaisesti. Joulukuussa voimalaan kipattiin miljoonas      jätetonni. Kuuden tuotantovuoden aikana laitoksella on vastaanotettu jo      122 000 jätekuormaa eli noin 70 kuormaa vuoden jokaisena arkipäivänä.      Voimalassa tehdään sekajätteistä kaukolämpöä ja sähköä. Hyödynnämmekin      jätteistä 99 % materiaalina tai energiana, kertoo Kallio.

Uudet lajitteluvelvoitteet kiinteistöille

Kesällä 2021 hyväksyttiin uudet jätehuoltomääräykset, joiden mukaan kiinteistöille tulee lisää lajitteluvelvoitteita vuosien 2021-2023 aikana. Velvoiterajat pohjautuvat uudistettuun jätelakiin. Uudistuksella vastataan EU:n tiukentuviin kierrätystavoitteisiin. Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 65 % vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2020 kierrätysaste Suomessa oli 42 %.

Yhtiölle uusi hallitus

Pirkanmaan Jätehuollolla on 17 omistajakuntaa ja yhtiön toimialueella asuu 454 000 asukasta. Yhtiön palveluksessa oli 98 henkilöä vuonna 2021. Vuosikertomus ja tilinpäätös löytyvät verkosta www.pjhoy.fi/vuosikertomus 

Kaikilla osakaskunnilla on mahdollisuus lähettää yhtiökokoukseen edustajat. Päätösvalta yhtiökokouksessa jakautuu äänimääräosuuksien mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle valittiin Oskari Auvinen (Kangasala), Heidi Rämö (Lempäälä), Jari Haapaniemi (Nokia), Juha Kuusisto (Orivesi), Olli Niemi (Pirkkala) ja Rikard Bjurström, Anne Liimola sekä Pirjo Virtanen (Tampere).