Patrik Marjamaa kehitysjohtajaksi


 

Kangasalan kaupunginhallitus on valinnut hallintotieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri Patrik Marjamaan kaupungin kehitysjohtajaksi.
Marjamaa siirtyy tehtävään Vantaan kaupungin talousjohtajan tehtävästä. Perusteena Marjamaan valinnalle on koulutus lisäopintoineen (EMBA-opinnot), laaja-alainen,
kehitysjohtajan tehtävän kannalta olennainen työkokemus, haastattelussa saatu vaikutelma sekä soveltuvuusarvioinnin tulos.

Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 30 hakemusta.

Kehitysjohtaja mm. johtaa kuntasuunnittelua ja koordinoi tiedolla johtamista. Hän osallistuu alueiden käytön suunnitteluun, valmistelee kaupunkistrategiaa, kehittää kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä tehokkuutta. Kehitysjohtaja koordinoi osallisuuden kehittämistä ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Hän vastaa valmiussuunnittelun johtamisesta, johtaa asiakaskokemuksen kehittämistä sekä osallistuu kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoustyöskentelyyn. Kehitysjohtajalla on omistajaohjauksellisia tehtäviä (mukana yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksessa). Lisäksi hän vetää mm. kilpailukykyyn ja kaupungin toiminnankehittämiseen liittyviä hankkeita.

Patrik Marjamaa aloittaa kehitysjohtajan tehtävässä 1.11.2018

Tehtävää aiemmin hoitanut kehitysjohtaja Jarmo Kivineva eläköityy vuoden vaihteessa. Kivineva on aiemmin toiminut Kuhmalahden kunnanjohtajana.

 

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, puh. 040 133 63 11
henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde, puh. 050 550 9749
etunimi.sukunimi@kangasala.fi