Onnikkatie otetaan käyttöön keskiviikkona 18.3. klo 12


Onnikkatien perusparantaminen on valmistunut ja uudet katujärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 18.3.2020 klo 12. Linja-autoliikenne siirtyy käyttämään Onnikkatietä keskiviikkona, tällöin myös kaikki torin linja-autopysäkit siirtyvät Onnikkatielle. Muutos koskee saapuvia, että lähteviä vuoroja ja lähi- sekä kaukoliikennettä.

Onnikkatie on rakennettu käytännössä kokonaan uudelleen. Katu muutettiin yksisuuntaiseksi
joukkoliikennettä palvelevaksi kaduksi, jolle keskittyy Kangasalan keskustan linja-autoliikenne. Onnikkatie muodostaa lenkin, jonka linja-autot kiertävät myötä päivään. Korotettu odotustila on katualueen keskelle, ja odotusalueella on pysäkkikatokset. Molemmin puolin odotustilaa on paikat kahdelle linjaautolle. Pohjoispuolelle (pysäkki nro 8035) pysähtyvät linjat 40, 42, 43, 44 ja 45 sekä Tampereelle ja Virroille menevät pikavuorot. Eteläpuolelle (pysäkki nro 8034) pysähtyvät linjat 40A, 40B, 41, 42 ja 43 sekä Helsinkiin
ja Lahteen menevät pikavuorot.

Onnikkatielle on myös osoitettu linja-autojen ajantasauspysäkki sekä pysäköintipaikka palveluliikenteelle. Onnikkatielle ajaminen on sallittua linja-autoille, palveluliikenteelle ja huoltoajolle. Torin ympäristön asiointiliikennettä tai joukkoliikenteen saattoliikennettä ei Onnikkatielle sallita. Asuntoyhtiö Orkidean kiinteistölle ajo on kuitenkin sallittu.

Onnikkatien katualueen rakentamistöistä vastasi Pallas Rakennus Oy, joka rakensi myös vanhan linjaautoaseman tilalle kerrostalon.

Lisätiedot
Jouko Koivula, Pallas Rakennus Oy (rakentaja), 0400 879 078
Lassi Aho, Kangasalan kaupunki, tiejärjestelyjä koskevat asiat, p. 050 550 9071
Paikallista linja-autoliikennettä koskevat lisätiedot Tampereen seudun joukkoliikenteeltä (Nysse)