Omaolo-palvelu laajenee määräaikaistarkastuksiin


Omaolon sähköinen määräaikaistarkastuslomake, 5.-luokkalaisen esitietolomake vanhemmille, on otettu pilotoitavaksi Ruutanan, Sariolan ja Liuksialan kouluilla tammikuussa 2022.

Omaolo-palvelu tarjoaa oirearvioiden (mm. koronaoirearvio) ohella sähköisiä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita käyttöön avoterveydenhuollossa. 5.-luokkalaisten vanhempien sähköinen esitietolomake tulee THL:n paperisen vastaavan lomakkeen rinnalle.

Määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeen avulla niin asiakas kuin ammattilainenkin voivat valmistautua tulevaan määräaikaistarkastukseen. Esitietolomakkeessa kartoitetaan tarkastukseen liittyviä esitietoja vastaanottokäynnin tueksi.

Ammattilainen laatii valitulle kohdejoukolle kutsun täyttää määräaikaistarkastukseen liittyvä esitietolomake Omaolossa. Kangasalan pilotissa olevien 5.-luokkien vanhemmille kutsu lähetetään Wilman kautta. Lomake edellyttää asiakkaalta vahvaa tunnistautumista Omaolo-palveluun ennen vastaamista.