Liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia parannetaan Kangasalla monin paikoin


Ulkoliikunta- ja lähivirkistysalueiden kunnostamisella ja rakentamisella Kangasalan kaupunki tarjoaa lisää ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Katajajärven taukopaikan kunnostaminen on valmistunut viimeistelytöitä lukuun ottamatta ja Suinulan urheilukentän työt ovat valmistuneet kokonaisuudessaan. Katajajärven taukopaikka on osa Kaarinanpolun vaellusreittiä ja Suinulan urheilukenttä toimii yhtenä lähtöpisteenä vaellusreitille.

Katajajärven taukopaikka

Katajajärven taukopaikka on yksi Kaarinanpolun suosituimmista ja käytetyimmistä taukopaikoista. Kunnostushankkeessa uusittiin Katajajärven taukopaikan laavu ja parannettiin kohteen saavutettavuutta erilaisille käyttäjäryhmille kunnostamalla alueelle johtavaa polkua ja rakentamalla alueelle esteetöntä lankkureittiä. Katajajärven taukopaikan viimeistelytyöt tehdään kuluvan vuoden aikana. Viimeistelytöihin kuuluvat esteettömän lankkureitin jatkaminen uudelle kotalaavulle. Katajajärven taukopaikan kunnostushankkeen työt suunniteltiin yhteistyössä Kangasalan Ladun kanssa.

Katajajärven taukopaikan hankkeella edistetään luontoliikuntaa ja retkeilyä, joiden vetovoima ja suosio on lähivuosina kasvanut voimakkaasti. Katajajärven ympäristö kuuluu luonnon ja virkistyksen kannalta merkittäviin alueisiin. Hankkeen toimenpiteillä haluttiin parantaa myös luontoarvojen säilymistä alueella keskittämällä kulku parannetuille poluille ja pitkospuureiteille sekä siirtämällä laavu kauemmas eroosioherkän metsälammen rannan tuntumasta.

Kangasalan kaupungille myönnettiin erityisavustusta Kaarinanpolun Katajajärven taukopaikan kunnostamiseen osana kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustushakua. Avustuksen suuruus on 19 900 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Uudenmaan ELY-keskus.

Suinulan urheilukentän työt

Suinulan urheilukentän aluetta on kehitetty monin osin kuluvana vuonna. Suinulan kentän töihin kuuluivat kentän nurmikon uusiminen, uuden ulkokuntoilupisteen ja metallisen suoja-aidan rakentaminen, pysäköintialueen laajentaminen sekä pintojen uusinta. Alueelle lisättiin myös valaistusta ja asennettiin frisbeegolf-koreja. Ulkokuntoilupiste suunniteltiin yhteistyössä urheiluseura Harjulan Hallan kanssa. Suinulan kentän paranneltu pysäköintipaikka toimii jatkossa myös Kaarinanpolun lähtöpisteenä Suinulassa. Kaarinanpolun reitti Suinulassa on muuttunut ja Siitamantien ja Haralanharjun näkötornin välinen osuus on poistunut käytöstä. Suinulan urheilukentän yhteyteen on lisätty infokyltti reitin uudesta lähtöpisteestä.

 

Suinulan kentän uusi ulkokuntoilupiste. Kuva: Paula Mattila

 

Suinulan kentän uusi ulkokuntoilupiste. Kuva: Paula Mattila

Kangasalan kaupunki panostaa vahvasti ulkoliikunta- ja lähivirkistysalueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen. Kuluvan vuoden ulkoliikunta- ja lähivirkistysalueiden hankkeisiin on edellä mainittujen lisäksi kuulunut muun muassa Vatialan koulun lähiliikuntapaikka, Mäyrävuoren lentopallokentän peruskorjaus ja Kyötikkälän urheilukeskuksen ulkokuntoilupiste. Lisäksi Sorolan monttuun on rakennettu uusi kotalaavu ja ulkokuntoilupiste, Kirkkojärven luontopolun pitkospuureittiä on paranneltu edelleen ja Kortekumpuun on valmistumassa täysimittainen frisbeegolf-rata. Liikunnan ja ulkoilun iloa kaikille!

Lisätiedot:

 

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri, p. 050 550 9079

Milla Santalehto, suunnittelija, p.044 481 3009

 

Huoltoasiat ja palautteet:

Tekninen keskus/ Rakentamisen palvelualue

www.kangasala.fi/infrapalaute