Lamminrahkasta ja Ilkosta huipputontteja haettavaksi 27.9.-1.11.


Kangasalta tulee haettavaksi 9 omakotitalotonttia Lamminrahkasta, Tampereen rajalta ja 14 pientalotonttia Ilkosta, Pitkäjärven rantamaisemista. Lisäksi Lamminrahkasta on haettavana neljä yhtiömuotoista tonttia paritalo- tai rivitalorakentamiseen. Kaikki tontit arvotaan.

Punaisella katkoviivalla tonttien sijainti.

 

Erityisen mukavaa on saada tarjolle reilu parikymmentä pientalotonttia, joilla on näin hyvä sijainti: sekä palvelut, joukkoliikenne että virkistysmahdollisuudet ovat näillä tonteilla kohdillaan, kertoo Kangasalan kaupungin vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen.

Lamminrahkan tontit

Lamminrahkan omakotitalo- ja yhtiötontit (korttelit 1514-1517) sijaitsevat Taikakummun alueella, aivan Tampereen rajalla. Lähes kaikki tontit rajautuvat metsään. Lähellä on leikkikenttä ja tonttien vieritse kulkee ulkoilureitti, jota pitkin pääsee Lamminrahkan keskustaan päiväkotiin, kouluun, liikuntapuistoon, kaupoille ja muihin palveluihin sekä laajoille virkistysalueille. Heti Tampereen puolella on Petäjässuon tulevaisuudessa rauhoitettava luonnonsuojelualue pitkospuureitistöineen. Bussipysäkki on noin 200 metrin päässä (linja 29).

Ilmakuvasovite Lamminrahkan alueesta. Taikakummun alueen haettavat tontit punaisella.

Näkymä Taikakummun tonteilta itään.

 

Omakotitalotonttien rakennusoikeudet ovat 120-170 kerrosneliömetriä ja tonttien pinta-alat 284-552 neliömetriä. Kolme tonttia on mahdollista ostaa. Tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella (360 €/kem2). Loput tontit vuokrataan. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin rakennusoikeuden arvosta (360 €/kem2).

 

Samalla Taikakummun alueella sijaitsevien neljän yhtiömuotoisen tontin rakennusoikeudet ovat 930-2000 kem2 ja hinta 240 euroa/kem2. Nämä tontit vuokrataan.

 

Lamminrahkan tontit ovat suhteellisen tasaisia. Suurin sallittu kerrosluku on II u ¾ eli kahden kerroksen lisäksi saa rakentaa vielä vajaan ullakkokerroksen. Katon tulee olla harjakatto, mansardikatto tai porraskatto. Autotallin tulee sijaita taaempana kuin asuinrakennus. Taikakummun alueen julkisivujen pääväri on hento vihreä, mutta käytettävissä ovat myös muut Lamminrahkan laatuohjeen väripaletin sävyt. Sekä Lamminrahkan että Ilkon tonteilla tulee hulevesien eli sadevesien imeyttäminen ja viivyttäminen suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

 

Lamminrahkan kunnallistekniikka on paraikaa rakenteilla ja tonteille pääsee rakentamaan infran valmistuttua, syksyllä 2022. Lamminrahkan koulukeskuksen ensimmäinen vaihe eli pienten lasten yksikkö ja alakoulu sekä liikuntapuisto valmistuvat 2023 ja ensimmäinen päivittäistavarakauppa 2024. Nysse aloittaa liikennöinnin 2023.

 

Taikakummun omakoti- ja pienten yhtiömuotoisten tonttien lisäksi Lamminrahkassa on alkanut myös Kangasalan ensimmäisen puukerrostalokorttelin haku. Sen haku päättyy 31.1.2022. Kortteli on Lamminrahkan eteläosan asemakaavan viimeinen vielä rakentajaa vailla oleva kortteli. Lamminrahkan seuraavan eli pohjoisen asemakaavan laadinta käynnistynee syyskuussa lautakunnan päätöksellä. Pohjoisen asemakaavan alueelle saadaan arviolta noin 100 omakotitalotonttia ja noin 40 kaupunkipientalotonttia. Tontit tulevat hakuun muutaman vuoden päästä.

Ilkon tontit

Ilkon pientalotontit sijaitsevat kirkasvetisen Pitkäjärven pohjoisrannalla. Pitkäjärvi sijaitsee Kaukajärven jatkeena, välissä on vain kapea kannas. Tonteilta on rantaan noin 80 metriä, välissä on puistoksi kaavoitettu alue ja rannassa muutama rantasauna, joista yksi nykyään Ilkon asukasyhdistyksen. Järven vastarannalla levittäytyvät laajat ulkoilumaastot ja muun muassa maisemareitti Kaukajärven ympäri. Vatialan keskustan palveluihin on noin kilometri, samoin kuin Lentolan kauppa-alueelle. Sekä Ilkossa että viereisessä Liutussa on päiväkodit. Vatialan alakouluun on noin 1,5 kilometriä ja Pitkäjärven yläkouluun noin kilometri. Kangasalantiellä kulkee useita bussivuoroja noin 10-15 minuutin välein.

Havainnekuvaote Ilkon alueelta. Haettavaksi tulevat tontit punaisella katkoviivalla rajatulta alueelta.

Tonttien rakennusoikeudet ovat 220 kem2 ja pinta-alat 288-532 m2. Neljä tonttia on mahdollista ostaa ja loput vuokrataan. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Suuri sallittu kerrosluku on II ½ eli kahden kerroksen lisäksi saa rakentaa vielä ullakon.

Näkymäkuva Ilkon pientalotonteista. Julkisivuväreiksi esitetään värikylläisiä, tummia sävyjä ja materiaaliksi rappausta tai laudoitusta. Rakentamistapaohjeet ovat menossa syyskuun lautakuntakäsittelyyn.

 

Ilkon tonteille pääsee rakentamaan loppuvuodesta, kun parhaillaan rakenteilla oleva kunnallistekniikka on valmistunut.

Sekä Lamminrahkan että Ilkon tontteja esitellään Kangasalan kaupunki-infossa Lentolan Prismalla torstaina 7.10. klo 16-19 ja Lamminrahkan tontteja lisäksi maastossa lauantaina 9.10. klo 12-15 (opastukset Hinkantieltä ja Tampereen Rissonkadulta). Ilkon tontit näkyvät hyvin Ilkontieltä, työmaa-alueelle menoa tulee välttää. Myös Lamminrahkan alue on suurelta osin infratyömaa-aluetta.

Lisätietoja tonteista kaupungin tonttisivuilta kangasala.fi/tontit

 

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki:
Vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen
p. 040 133 6371
simo.veijalainen@kangasala.fi

Lamminrahka
Projektipäällikkö
Sanna Karppinen
P. 040 133 6329
sanna.karppinen@kangasala.fi

Kaupungin tonttisivut: https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/tonttihaku-2021/

Lamminrahkan verkkosivut: www.lamminrahka.fi

 

: