Lamminrahkan uuden eritasoliittymän tiesuunnitelma on nähtävillä


Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere, tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 6.6.-6.7.2018 välisen ajan asiakaspalvelupisteessä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa os. Urheilutie 13 (maantielaki 27 §). Osa aineistosta on nähtävillä myös Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/web/ely/pirkanmaa-tiehankkeet/valtatie-12-lamminrahkan-eritasoliittyma.

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kangasalan kaupungin tekniselle keskukselle os. PL 50, 36201 KANGASALA ennen nähtävänä oloajan päättymistä (maantielaki 27 §).

Lisätietoja:
– Pirkanmaan ELY-keskus, Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223.