Lamminrahkan liikuntapuisto sai valtionavustusta


Kangasalan kaupungille on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lamminrahkan liikuntapuiston rakentamiseen. Avustuksen suuruus on 190 300 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Ilmakuva, jossa näkyy metsää ja rakennustyömaata. Metsän reunassa on aukea alue, johon tuleva liikunapuisto on merkitty keltaisella ympyrällä.
Lamminrahkan liikuntapuisto rakentuu aivan koulukeskuksen viereen. Kuva: Simo Veijalainen.

Lamminrahkan liikuntapuistolle myönnetty liikuntapaikkarakentamisen avustus on aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta. Hankealue sijaitsee Kangasalan uudessa, rakentuvassa Lamminrahkan kaupunginosassa. Liikuntapuisto rakennetaan aivan Lamminrahkan asuinalueen keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteykseen, torin ja koulukeskuksen viereen.

Lamminrahkan liikuntapuiston alue on pinta-alaltaan noin 2 hehtaaria. Liikuntapuisto tulee olemaan hyvin saavutettavissa ja sinne on helppo tulla jalan ja pyörällä lähiympäristöstä. Alueelle saapumista tukevat myös joukkoliikenteen rakentuva verkosto alueella ja yleiset paikoitusalueet.

Hankkeen tavoitteet ja rakentaminen

Alueen toteutus tukee Kangasalan kaupungin kaupunkistrategiaa luomalla ja kehittämällä uusia liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikkoja kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Lamminrahkan kaupunkisuunnittelussa on pyritty edistämään monin keinoin liikunnallista elämäntapaa ja liikuntapuisto on yksi osa tätä tavoitetta.

Lamminrahkan liikuntapuisto tulee olemaan keskeinen osa Lamminrahkan ulkoilu- ja virkistysverkostoa, jonka ulkoilu- ja liikuntareitit ovat myös osa Tampereen seudun reitistö- ja liikuntapaikkakokonaisuutta. Liikuntapuisto tuleekin palvelemaan laajemmin koko kaupunkiseudun asukkaita.

Hanke on osa Kangasalan Lamminrahkan eteläosan kaava-alueen toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on luoda Lamminrahkaan monipuolinen liikuntapuisto, joka palvelee ympäri vuoden laajoja käyttäjäryhmiä sekä viereisen koulukeskuksen oppilaita ja päiväkotilapsia. Liikuntapuisto on suunniteltu vuorovaikutteisesti eri käyttäjätahojen kanssa.

Liikuntapuistoon on suunniteltu tekonurmipintainen pelikenttä, monitoimiareena, padel-kenttä, ulkokuntoilupaikka sekä juoksusuora ja pituushyppypaikka. Kaikista pelikentistä tehdään aidattuja. Puiston pinta-alaltaan suurin toiminto on tekonurmipintainen pelikenttä, jonka mitoitus mahdollistaa täysimittaisen jalkapallon pelaamisen tai kentän jakamisen rinnakkaisille poikittaisille peleille. Kentällä voi pelata myös koululais- tai harrastetason pesäpalloa. Talvella tekonurmikenttä jäädytetään luistelua ja mailapelejä varten. Pienempi peliareena liikuntapuiston eteläpäädyssä tarjoaa mahdollisuuden mm. jalkapallon ja koripallon pelailulle. Talvisiin toimintoihin liikuntapuiston alueella kuuluvat hiihtäminen, mailapelit ja luistelu.

Liikuntapuiston pohjoispäätyyn on varattu tilaa huoltorakennukselle, joka toteutetaan erillisenä hankkeena. Liikuntatoimintojen lisäksi liikuntapuiston alueelle asennetaan myös penkkejä, pyörätelineitä ja roska-astioita sekä rakennetaan kunnallistekniset varaukset kioskille. Liikuntapuiston toiminnallisten alueiden yhteyteen istutetaan puita ja pensaita elävöittämään maisemaa. Pintamateriaaleina liikuntapuistossa käytetään monipuolisesti erilaisia, laadukkaita materiaaleja käyttötarkoitus huomioiden. Alueen valaistuksessa on huomioitu sekä pelikenttien edellyttämät vaatimukset että oleskelualueiden viihtyisyys. Kaikki toiminnalliset alueet valaistaan.

Osa liikuntapuiston rakennekerroksista on jo rakennettu käynnissä olevan Mossin puistokadun urakan yhteydessä. Liikuntapuisto on muutoin tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2023 aikana. Osa rakentamisesta tai viimeistelytöistä voidaan toteuttaa myös vuonna 2024. Liikuntapuiston rakentamisesta tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Lisätietoa:

Sanna Karppinen, Lamminrahkan projektipäällikkö
p. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija/ulkoalueet
p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi