Lamminrahkan eteläosaan tulossa 15 julkista taideteosta


Taideteokset toteutetaan pääasiassa Lamminrahkan yleisille alueille eli kaduille, torille, muille aukioille ja viheralueille.

Taideteosten alustavat paikat, sisältö, kustannusarvio ja toteutusajankohta on esitetty vastavalmistuneessa Lamminrahkan eteläosan julkisen taiteen, unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunnitelmassa. Pysyvien taideteosten lisäksi suunnitelmaan sisältyy väliaikaisia teoksia, viherympäristön lumovoimaa lisääviä toimia sekä tapahtumia.

Pysyviä julkisia taideteoksia on tulossa torille, kahteen alikulkuun, bussipysäkeille, raitiotiepysäkille ja ulkoilureittien varsille sekä muuntamoihin ja pysäköintilaitoksen julkisivuun. Väliaikaisia teoksia toteutetaan Lamminrahkan keskelle jäävään vanhaan metsään, jossa ne kutsuvat nauttimaan metsän omasta lumovoimasta ja tuovat siihen uusia näkökulmia. Unelmien viherympäristöä luovat Lamminrahkan sisääntulossa, kiertoliittymän keskellä oleva tammi, kivenlohkareista koottu istuskelupaikka liikuntapuistossa ja luonnon monimuotoisuutta lisäävät lahopuuaidat.
Myös Lamminrahkaan suunnitellut tapahtumat ammentavat alueen metsäluonnosta: Äänipolku yhdistää runoa ja maisemaa, valotapahtuma kutsuu nauttimaan lepoaikaan laskeutuvasta luonnosta ja Lumi-screening tuo lumesta tehdylle valkokankaalle lyhytelokuvia. Lisäksi lumovoimamaksuilla tuotetaan lamminrahkalaisten omia tapahtumia.

– Tavoitteena on, että Lamminrahkaan syntyy alusta alkaen myös omaehtoisen tapahtumien järjestämisen kulttuuri: mäenlaskupäivä, kirpputoripiknik, juhannustanssit… Kaupunki edistää tapahtumien järjestämistä esimerkiksi osoittamalla tiloja ja paikkoja sekä antamalla tuotantotukea, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen

Miksi taidetta?

Kangasalan kaupungin visiona on olla hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. Kaupunki onkin viime vuosina lisännyt panostuksia julkiseen taiteeseen, viherympäristön laatuun ja tapahtumiin. Kaupungilla työskentelee tapahtumakoordinaattori, joka luo edellytyksiä tapahtumille, toimii tapahtumajärjestäjien yhteyshenkilönä ja asiantuntijana tapahtumien suunnittelussa sekä kulttuurikoordinaattori, joka tuottaa myös kaupungin omia tapahtumia.
Kaikkien isompien talonrakennus- ja infrainvestointien yhteyteen tulee julkista taidetta tai unelmien viherympäristötoimia. Kangasalle perustettiin viime vuonna ympäristö- ja taidetyöryhmä, joka huolehtii ympäristö- ja taideohjelmien tavoitteet toteutuvat ja päättää myös muun muassa teosvalinnoista. Koko Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma valmistui viime vuonna.

– Kangasalla on rikas kulttuurihistoria ja meille on selvää, että laadukas ja elämyksellinen asuinympäristö lisää viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Ihmiset myös antavat entistä enemmän painoarvoa viihtyvyystekijöille asuinpaikkaa valitessaan, joten kulttuuri, julkinen taide, viherympäristö ja tapahtumat ovat Kangasalle myös kilpailukykytekijä, vahvistaa Kangasalan ympäristö- ja taidetyöryhmän puheenjohtaja Marke Vornanen.

– Metsäluonnosta, laadukkaasta maisema-arkkitehtuurista ja taiteesta tulee varmasti myös yksi Lamminrahkan vetovoimatekijöistä. Uudella asuinalueella taide ja tapahtumat ovat erityisen tärkeitä: ne vahvistavat paikan identiteettiä ja asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja juurruttavat asukkaita uusille kotikulmille, korostaa Sanna Karppinen.

Taide ja viherympäristö ovat yksi kokonaisuus
Lamminrahkassa tavoitteena on, että julkinen taide ja viherympäristö muodostavat saumattoman kokonaisuuden ja yhdistyvät yhdeksi lumovoimaksi. Suunnitelman tehneessä työryhmässä onkin ollut sekä nykytaiteen eri lajityyppien edustajia että maisema-arkkitehteja. Osa suunnitelmassa tunnistetuista Lamminrahkan lumovoiman paikoista on työssä siksi päätetty jättää luonnontilaisiksi, osaa on käsitelty maisemaarkkitehtuurin keinoin ja osaan tilataan taideteos. Suunnitelman on koostanut Public Art Agency Finland.

Rahoitus rakennusliikkeiltä
Pääosa Lamminrahkan julkisen taiteen rahoituksesta tulee lumovoimamaksuista, jotka alueen taloyhtiöiden rakentajat maksavat tontinluovutuksen yhteydessä. Lisäksi Kangasalan kaupunki toteuttaa osan taidehankinnoista osana investointeja, prosenttiperiaatteella. Teoksia ja tapahtumia toteutetaan Lamminrahkaan lumovoimamaksujen kertymisen tahdissa ensi vuodesta lähtien. Lamminrahkaan on jo toteutettu kaksi julkista taideteosta: Lahdentien eritasoliittymän sillan kaiteisiin kiinnitetty Lehdet-teos ja meluseinien Varpuset-teos. Molemmat ovat ROPtaiteilijaryhmältä ja toteutettiin Kangasalan ja Tampereen kaupunkien yhteishankintana. Lisäksi Kangasalan ja Tampereen yhteishankkeena toteutettavaan Lamminrahkan yhtenäiskouluun tulee taideteos osana investointia. Se toteutetaan kutsukilpailulla, joka on parhaillaan käynnissä.

Infolaatikko
o Kangasalan Lamminrahka ja Tampereen Ojala muodostavat yhden Tampereen seudun merkittävimmistä aluekehityshankkeista.
o Lamminrahkaan rakentuu koti noin 8000 asukkaalle ja Ojalaan noin 4500 asukkaalle.
o Lamminrahka on suunniteltu vehreäksi, sympaattiseksi pikkukaupungiksi, jossa metsäluonto alkaa kotiovelta ja rakennukset henkivät vanhan kaupungin tunnelmaa, mutta nykyajan arkkitehtuurin keinoin. Kaikki arjen palvelut ovat lähellä ja joukkoliikenne kulkee jo nyt.
o Lamminrahkan omakotitalo- ja kaupunkipientalotontit ovat haettavissa 12.4. asti. Ensimmäiset kerrostalo-, rivitalo- ja yhtiömuotoiset
pientaloasunnot tulevat ennakkomarkkinointiin kesällä tai syksyllä 2021 ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan 2023, jolloin myös
pienten lasten yksikkö ja alakoulu valmistuvat.
o Eritasoliittymä Lahdentielle valmistui elokuussa 2020 ja kadut ja muu kunnallistekniikka ovat paraikaa rakenteilla.
o Asumisen lisäksi Lamminrahkaan rakentuu työpaikka-alueita Lahdentien varteen. YIT on varannut kolme korttelia kauppa-aluetta varten ja Wasa Group kaksi korttelia toimitilarakentamista varten.

Oheismateriaali
· Lumoava Lamminrahka – Lamminrahkan eteläosien julkisen taiteen, unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunnitelma
· Taiteen ja unelmien viherympäristön suunnitelmakartta
· Valokuva lahopuuaidoista (Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Krista Muurinen)
· Valokuva Lamminrahkan vanhan metsän alueelta (satumetsä), joka säilyy ja jonne toteutetaan väliaikaista taidetta
· Valokuva Haltijanmäen säilytettävältä metsäalueelta
· Valokuvia Lamminrahkan eritasoliittymän ja meluseinien taideteoksista (sillan kuvat ROP-taiteilijaryhmä ja meluseinien kuva Ismo Santapukki)

Materiaali ladattavissa tästä linkistä: https://we.tl/t-IZzNHFvYFW

Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma: https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/ymparisto-jataideohjelma/

Lisätietoja Kangasalan kaupunki:
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen p. 040 133 6329 sanna.karppinen@kangasala.fi
Kangasalan ympäristö- ja taidetyöryhmän puheenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen p. 044 481 3041
marke.vornanen@kangasala.fi
Public Art Agency Finland: taidekoordinaattori Maija Kovari p. 044 502 3252 maija.kovari@paaf.fi
Lamminrahkan verkkosivut: www.lamminrahka.fi