Kyselyt Nattarinraitin leikkikentästä ja Liutun rannan ulkokuntosalista


Kyselyihin voi vastata 22.2.2023 asti.

Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualueen ulkoalueiden ylläpitoyksikkö suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää yleisiä alueita, joita ovat mm. puistot, leikkikentät, uima- ja venerannat, matonpesupaikat, urheilukentät, pallokentät, ulkokuntosalit, liikuntareitit, laavut ja luontopolut.

Yleisiä alueita rakennetaan ja peruskorjataan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Vuoden 2023 työohjelman peruskorjattavien leikkikenttien kohteisiin kuuluu Nattarinraitin leikkikenttä, jonka leikkivälineistö on tarkoitus uusia. Ulkoliikunnan investointikohteisiin kuuluu Liutun rannan ympäristöön rakennettava ulkokuntosali, joka lisää alueen liikuntamahdollisuuksia asukkaille.

Nattarinraitin leikkikentän ja Liutun rannan ulkokuntosalin suunnittelua varten halutaan nyt kysyä mielipiteitä ja näkemyksiä asukkailta. Kyselyjen vastaukset antavat arvokasta tietoa suunnittelua varten. Kyselyt ovat avoimia kaikille vastaajille ja kyselyt tehdään anonyymisti.

Mielipiteet Nattarinraitin leikkikentän peruskorjauksesta ja Liutun ulkokuntosalista tulee jättää 22.2.2023 klo 15 mennessä sähköisesti nettikyselyn kautta.

Nattarinraitin leikkikentän kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta nettilinkistä:
Nattarinraitin leikkikentän kysely

tai skannaamalla seuraavan QR-koodin puhelimellasi:

Liutun rannan ulkokuntosalin kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta nettilinkistä:

Liutun rannan ulkokuntosalin kysely

tai skannaamalla seuraavan QR-koodin puhelimellasi:

Kangasalan kaupungin verkkosivuilta kyselyt löytyvät ”Osallistu ja vaikuta”-sivulta, ”Anna palautetta ja vastaa kyselyihin”-osiosta.

Voit vaihtoehtoisesti esittää mielipiteesi 22.2.2023 mennessä myös kirjallisesti täyttämällä kyselylomakkeen teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä. Käyntiosoite: Urheilutie 13, 36200 Kangasala. Teknisen keskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Nattarinraitin leikkikenttä sijaitsee keltaisella rajatulla puistoalueella (P).

 

Liutun ulkokuntosali rakennetaan Liutun rannan puistoalueelle (P).

Lisätietoa:

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri/ Kangasalan kaupunki
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija/ Kangasalan kaupunki
p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi