Kirkkojärven hoitokalastus jatkuu elokuussa


Kirkkojärven hoitokalastusta jatketaan nuottaamalla elokuussa 2022.

Näkymä kesäiselle Kirkkojärvelle, etualalla näkyy kasvillisuutta rannalla. Sää on kirkas ja taivas pilvetön.

Kangasalan kaupungille vuonna 2020 myönnetty Kunta-Helmi -avustus mahdollistaa hoitokalastuksen jatkamisen.

Kaksivuotisen Kunta-Helmi- hankkeen toisena ja viimeisenä kesänä kalojen nuottauspäivien määrää on nostettu aiemmasta hoitokalastuksen vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Nuottaukseen on varattu aikaa viisitoista päivää ja se toteutetaan ennen 20.8. alkavaa sorsastusta. Hoitokalastuksella pyritään korjaamaan järven särkikalavaltaista kalaston rakennetta.  Myöhemmin syksyllä jatketaan edelleen särkikalojen ojapyyntiä Kirkkojärven sivuojista.

Kirkkojärvi on vesilinnuille tärkeä pesimis- ja levähdyspaikka, jossa esiintyy useita arvokkaita ja uhanalaisia vesilintuja, kuten punasotkaa ja nokikanaa.  Kirkkojärven linnustollinen arvo on kuluneiden vuosikymmenien aikana kuitenkin laskenut. Yhtenä syynä taantumiseen pidetään järven särkikalabiomassan määrän kasvua, sillä särkikalat kilpailevat vesilintujen kanssa samasta ravinnosta.

Runsas särkikalojen määrä vaikuttaa myös muilla tavoin. Särkikalat syövät vedestä eläinplanktonia, joka puolestaan syö kasviplanktonia eli levää. Kun kasviplanktonin määriä hillitsevän eläinplanktonin määrä särkikalojen takia vähenee, levät lisääntyvät ja vesi samenee. Järven pohjaa tonkiessaan särkikalat myös nostavat pohjaan kertyneitä ravinteita takaisin veteen ja levien käyttöön. Kun särkikalojen määrää saadaan hoitokalastuksilla vähennettyä ja kalaston rakennetta palautettua normaalimmaksi, myös veden laadun toivotaan paranevan.

Ympäristöministeriön rahoittaman Helmi-elinympäristöohjelman tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen avustamalla soiden, lintuvesien, perinnebiotooppien ja pienvesien sekä ranta- ja metsäluonnon kunnostamis- ja ennallistamishankkeita eri puolella Suomea.

 

 

Lisätietoja:

Katri Tolonen, ympäristösuunnittelija

Puh. 044 423 5755, ymparistonsuojelu@kangasala.fi