Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman asukaskyselyn tuloksia käytetään kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun


Kesällä 2022 toteutettu asukaskysely keräsi runsaan määrän vastaajia ja arvokkaita kehittämisehdotuksia, joita käytetään pohjana tulevien vuosien investointien ohjaamisessa ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville loka-marraskuun aikana, jolloin sitä on mahdollista kommentoida. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuu joulukuussa 2022.

 

Tummiin ulkoiluvaatteisiin pukeutunut henkilö kävelee portaita alas kohti Sorolan monttua. Portaiden molemmilla puolilla näkyy metsää.

Sorolan kuntoportaat. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Asukaskyselyn avulla kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita Kangasalan viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen kehittämiseen liittyen. Asukaskyselyyn osallistui lähes 700 vastaajaa, ja kyselyyn jätettiin yli 1800 kaupungin viheralueita ja ulkoliikuntapaikkoja koskevaa kehittämisehdotusta.

Kyselyn vastauksissa korostui erityisesti asukkaiden toiveet nykyisten viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen laadun ja kunnossapidon parantamisesta. Esimerkiksi useista kaupungin pallokentistä toivotaan tekonurmipäällysteisiä ja toiminnoiltaan monipuolisempia, ja kaupungin uima- ja venerantojen yleiseen kunnossapitoon toivotaan kohennusta. Vahvana teemana vastauksissa nousi esiin myös ulkoliikuntapalveluiden alueellinen tasavertaisuus ja kyläkohteiden huomioiminen.

Tarkempaan yhteenvetoon asukaskyselyn vastauksista voit tutustua tästä linkistä

Parhaillaan laadittavan Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman tavoitteena on ohjata viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen rakentamista ja ylläpitoa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Asukaskyselyssä saatuja kehittämisehdotuksia käytetään pohjana tulevien vuosien investointien ohjaamisessa ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille loka-marraskuun aikana, jolloin siihen on mahdollista antaa kommentteja. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuu joulukuussa 2022.

Kangasalan kaupunki toteuttaa hankkeen ja kyselyn yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätietoja

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, jari.jarvinen@kangasala.fi

Milla Santalehto, suunnittelija/ulkoalueet
p. 044 481 3009, milla.santalehto@kangasala.fi