Kangasalan lukion energiapaneelissa neuvottiin säästämään erityisesti huippukulutuksen aikana


Kangasalan lukiolla järjestettiin energiapaneeli, koska lukiossa oli kiinnostusta lisätä tietoisuutta nykyisestä energiatilanteesta. Haluttiin tietää, miten maassamme, kaupungissamme ja lukiollamme toimitaan, kun energian määrä ei välttämättä riitä tulevana talvena. Mitä lukiolla voidaan tehdä ja mitä yksittäiset opiskelijat ja koulun henkilökunta voivat tehdä tällaisessa tilanteessa?

Asiaa valottivat Kangasalan kaupungin energia-asiantuntija Kirsti Raulo, Kangasalan Lämmön toimitusjohtaja Pekka Lehtonen ja energianeuvoja Rami Kotilainen Ekokumppaneista. Panelistit pitivät lyhyet alustukset.

Pekka Lehtonen kertoi Kangasalan omasta lämmöntuotannosta, joka pohjautuu biopolttoaineisiin. Poltettavan puun hinta on ollut Ukrainan sodasta johtuen nousussa. Tulevana talvena lukiolla voidaan jonkin verran vaikuttaa kulutukseen ilmanvaihdon säätämisellä sekä valojen ja laitteiden sammutuksella, kun niitä ei käytetä. Kaupungin energia-asiantuntija Kirsti Raulo oli kuitenkin optimistinen ja totesi asioiden olevan menossa parempaan suuntaan ja Kangasalla kohti hiilineutraaliutta suunnitellussa ajassa vuoteen 2030 mennessä.

Rami Kotilaisen mukaan Fingrid tulee säätelemään sähkönjakelua, jos talvesta tulee kylmä,  Olkiluoto kolmosta ei saada tuottamaan sähköä eikä tuulivoimaa ja Ruotsin vesivoimaa ole saatavilla riittävästi.

Lukion fysiikka 1:n ryhmä oli opettaja Pentti Mäkisen kanssa valmistellut kysymyksiä, jotka koskivat mm. Kangasalan ja Suomen energiatilannetta, sähkökatkoja ja niihin varautumista sekä tulevaisuuden energiaratkaisuja.

”Oli tärkeää huomata, että jokainen voi vaikuttaa siihen, että sähköä riittää kaikille esimerkiksi lyhentämällä suihkussa käyntejä tai laskemalla lämpötilaa”, sanoivat lukion oppilaat Lotta Kutila ja Iina Vesa. ”Uutta tietoa saimme myös siitä, kuinka tärkeää on, että kaikki eivät kuluta samaan aikaan, ja sähkötilanteen seuraamiseen on olemassa helposti saatavia sovelluksia esimerkiksi Fingridiltä.”

”Sähkönkulutuksen hiljaisimpaan aikaan aamuyölle voi kodeissa laittaa ajastimella pyykki- ja tiskikoneet päälle, ladata akkuja ja miettiä muutenkin sähköä kuluttavien laitteiden käyttöä tarkemmin. Tilaisuus oli hyödyllinen ja herätti ajattelemaan asioita omakohtaisemmin”, totesivat tilaisuuden juontajat Ilona Verho ja Niilo Savolainen.

Myös panelistit olivat tyytyväisiä tilaisuuteen. ”Todella hienoa, että lukiolla on tällaista aktiivisuutta. Kysymykset olivat hyvin asiantuntevia. Valitettavasti aika ei riittänyt kuin pintapuoliseen asioiden käsittelyyn, mutta saimme kyllä jatkoa varten lisää ideoita tiedottamiseen”, totesi kaupungin energia-asiantuntija Kirsti Raulo.

Paneelin järjesti lukion kestävän tulevaisuuden ryhmä Tarja Pataman johdolla.