Kangasalan Kunnantien kaavamuutoksen kumppani on valittu


Katunäkymä kaupunginviraston vierestä Kuohunharjuntien suuntaan. Luonnoskuva: SARA Oy.

Kunnantien keskustakorttelin toteuttajaksi on valittu kolmen ehdotuksen joukosta yhteenliittymä SARA Oy, Rakennusliike Tikirak Oy ja Asuntosäätiö sr. Valintatoimikunnan mielestä voittanut ehdotus täytti parhaiten kohteen kaavoitukselle asetetut tavoitteet. Tärkeimpinä yksittäisinä valintapäätökseen vaikuttaneina asioina voittajan hakemuksessa pidettiin ehdotuksen arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista laatua, sitoutumista rakenteellisen pysäköinnin toteutukseen, Kuohunharjun huomioimista tulevassa rakentamisessa, liiketilojen määrää ja hallintamuodoiltaan ja asuntojakaumaltaan monipuolista ratkaisua.

– On hienoa, että olemme pystyneet yhdistämään ympäristöön soveltuvan arkkitehtuurin ja taloudellisen rakentamistavan ja voittaneet sillä kilpailun, kertoo SARA Oy:n hankekehitysjohtaja Janne Salonen.

Taustaa

Kangasalan kaupunki haki kumppanikseen yhteenliittymää/konsortiota Kunnantien asemakaavan muutokseen. Haku oli avoinna 4.4. – 14.8.2023. Hakumenettelyn tavoitteena oli löytää sopiva kumppani työstämään asemakaavaehdotus yhteistyössä kaupungin kanssa hyväksyntään. Voittaneen toimijan kanssa laaditaan sopimus kaavoituksen jatkamisesta. Korttelin tonteista laaditaan maanvuokrasopimukset. Uudisrakentamisen on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus alkaa vuonna 2025 ja rakentaminen kestää noin 3-4 vuotta.

Keskusta kehittyy ja uudistuu

Kaavamuutosalue sijaitsee Kangasalan kehittyvässä keskustassa näkyvällä ja keskeisellä paikalla Kunnantien ja Kangasalantien risteyksessä. Alueen välittömässä läheisyydessä ovat suosittu Vesaniemen uimaranta, keskustan kulttuuri-, ravintola ja kaupalliset palvelut sekä Kuohunharjun hyvät virkistysmahdollisuudet.

Voittaneen ehdotuksen konsepti on monipuolinen niin asuntojen hallintamuodolta kuin asuntojakaumaltaan. Asuinkerrostaloissa painotus on vahvasti perheasumisessa. Korttelin joustavat liiketilat mahdollistavat alueelle monipuolisia lähipalveluita.

Korttelin arkkitehtuuri muodostaa kaarevine julkisivuosineen hillityn veistosmaisen elementin keskustan katunäkymiin. Rakennusten korkeudet ja massoittelu avaavat näkymiä harjulle, ja hillityt julkisivumateriaali- ja sävyvalinnat nostavat taustalla näkyvän luonnon paremmin esille.

– Voittanut ehdotus sopii hyvin ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja edistää uusine liiketiloineen ydinkeskustan elinvoimaa tavoitteidemme mukaisesti. Erityisen ilahtunut olen alueelle tärkeän harjumaiseman huomioimisesta, toteaa elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

Näkymä Kuohunharjuntieltä Kunnantien suuntaan. Luonnoskuva: SARA Oy.
Katujulkisivu Kuohunharjuntielle. Luonnoskuva: SARA Oy.

Lisätiedot

kaupungingeodeetti Teemu Valkolehto
p. 050 596 9125, etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi

kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
p. 040 133 6773, etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi