Kangasalan keskustassa käynnistyy useita kaupunkikuvaan merkittävästi vaikuttavia rakennushankkeita


Kuva: Ismo Santapukki

Kangasalan kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki kehittää houkuttelevaa ja elävää keskustaa yhdessä yrittäjien kanssa. Keskustaa kehitetään elinvoimaisena toiminnan ja kohtaamisten paikkana, jonne tullaan viihtymään, nauttimaan monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja käyttämään yrittäjien tarjoamia palveluita. Keskustan uudistaminen ja kehittäminen näkyy lähivuosina konkreettisesti usean rakennushankkeen käynnistymisenä. Nostureiden saapuminen katukuvaan viestii keskustan uudistumisesta. Nyt käynnistyvät rakennushankkeet ovat jatkoa jo toteutuneelle keskustan kehittämiselle, johon lukeutuvat muun muassa valmistuneet hotelli, pysäköintitalo, uimahallinlaajennus sekä linja-autoaseman alue.

Kirkkojärventien perusparantaminen on jo käynnistynyt. Urakan yhteydessä parannetaan keskustan hulevesiverkoston runkolinjoja ja vesihuoltoa myös Myllystenpohjantien osalta. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Myllystenpohjantiellä ja Kirkkojärventiellä. Urakoitsija tiedottaa työstä ja poikkeavista kulkureiteistä erikseen. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2022. Kulussa pysäköintitaloon, uimahalliin ja hotelli-, asuin- ja liikerakennukseen voi tulla muutoksia rakennustyön aikana.

Tampereentien alikulun suunnittelu uimahallin ja Keskon kaupparakennuksen välillä on valmistunut. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syyskuun alussa. Käytännön työt kestävät kesään 2023 asti. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uimahallin ja Timanttikorttelin välisen pysäköintialueen ottamista työmaakäyttöön.

Torin laidalla on käynnistymässä kerrostalohanke, As Oy Kangasalan Torikulma. Työmaan Myllystenpohjantien kohdalta kevytliikenne on jo ohjattu tien eteläpuolelle. Osa kaupungin torialueen reunasta on aidattu työmaan käyttöön. Hanke sisältää 69 huoneistoa ja 450 m2 liiketiloja. Hanke valmistuu syksyllä 2023.

Myllystenpohjantien ja Tampereentien kulmaukseen uimahallin ja torin väliin rakennettavan Timanttikorttelin arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Uudisrakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 kesällä ja sitä edeltävät vanhojen rakennusten purkutyöt alkavat loppuvuodesta 2022. Timanttikortteli sisältää kaksikerroksisen osan päälle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa ja yhden virastotornin. Kortteliin tulee liiketiloja reilut 600 m2. Pysäköintipaikat rakennetaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Rakennushankkeen kokonaispinta-ala on lähes 16 000 m2.

Keskustan kehittämissuunnitelma on tekeillä konsultin toimesta. Suunnitelma valmistuu elokuun loppuun mennessä. Torialueen yleissuunnittelu on alkamassa ja valmistuu vuodenvaihteessa. Suunnittelussa on osallistettu myös kaupunkilaisia monin eri tavoin.

Ellintien ja Finnentien välisellä alueella Keskon kauppatilojen laajennuksen mahdollistavasta asemakaavamuutoksesta on valitettu. Hankkeen eteneminen odottaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä valitukseen.

Torin laidalle visioidusta nykyaikaisesta kauppahallista käydään aktiivisesti neuvotteluita.

Rakennushankkeista aiheutuu jonkin verran muutoksia liikennejärjestelyihin. Muutoksista tullaan tiedottamaan. Rakennustöistä aiheutuu ajoittain mm. meluhaittaa, mutta häiriöt pyritään minimoimaan. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Hankkeiden sijainnit on esitetty oheisessa kartassa.

Karttakuva, johon rakennuskohteiden sijainnit on merkitty eri väreillä.

Keskustan rakennushankkeiden sijainnit.

Lisätiedot:

elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala
p. 044 430 9421, sirkku.malviala(at)kangasala.fi

Lisätietoa keskustan rakennushankkeista löytyy verkkosivustolta:  kangasalakeskustauudistus.fi.
Sivustoa päivitetään parhaillaan ja sinne kootaan tietoa sekä ajantasaisista että
jo valmistuneista rakennushankkeista.