Kangasalan kaupunki valmistelee koronarajoitusten purkamista hallituksen linjausten mukaisesti


Valtioneuvosto tiedotti 4.5.2020 uusista linjauksista ja koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta.

Suomen hallituksen linjauksista voi lukea lisää valtioneuvoston sivuilla. Kangasalan kaupunki on aloittanut valmistelut linjattujen toimenpiteiden toteuttamiseksi paikallisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Ulkoharrastuspaikkojen avaamista 14.5. alkaen valmistellaan ja asiasta tiedotetaan, kun suunnitelmat valmistuvat. Liikuntapaikkojen varaamisesta urheilukilpailuja varten tiedotetaan toukokuun loppupuolella ohjeiden tarkennuttua.

Myös kaupungin kulttuuri-, liikunta ja harrastetoiminnassa käytettävien sisätilojen sekä kaupunki-infon avaamiseen 1.6. alkaen valmistaudutaan.

Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista aloitetaan PIKI-kirjastojen kanssa yhteisesti sovittavalla tavalla ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian. Kirjaston tilat avataan asteittain ja hallitusti 1.6. alkaen.

Kangasalan uimahalli Kuohu ja Kangasala-talo tiedottavat toiminnan avaamisesta omilla verkkosivuillaan.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat auki normaalisti touko-kesäkuun ajan ja yksikön esimieheltä saa tietoa mahdollisista poikkeuksista. Kesä-heinäkuun palvelutarpeen osalta on parhaillaan meneillään kysely huoltajille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen jatkuu toukokuun loppuun asti ja kesä-heinäkuun osalta yhtäjaksoinen poissaolo oikeuttaa asiakasmaksujen hyvitykseen.

Perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen. Opetusjärjestelyissä huomioidaan turvallisuusnäkökulmat THL:n ja OKM:n ohjeistusten mukaisesti.

Etäkoululaisille jaettavien pakattujen ruoka-annosten jako päättyy 6.5. lähiopetuksen aloittamisen vuoksi.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Kangasalan lukiossa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Yli 70-vuotiaita koskevat suositukset ja rajoitukset

Valtioneuvosto suosittelee yli 70-vuotiaiden edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Kangasalan vanhuspalveluyksiköissä vierailukiellot pysyvät yhä voimassa. Ikäihmisten neuvontapuhelimet ja kauppa-apu jatkavat toimintaansa. Yli 70-vuotiaita kehotetaan käyttämään terveyspalveluita entiseen tapaan.

Lomautukset peruuntuvat

Kangasalan kaupunki suunnitteli lomautuksia Covid-19-viruksen aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Koska rajoituksia puretaan valtioneuvoston linjausten perusteella ja palvelutoimintaa voidaan käynnistää aiempaa laajemmin, suunniteltu lomautus on päätetty perua.

Etätyö jatkuu

Henkilöstö jatkaa mahdollisuuksien mukaan etätyötä valtioneuvoston linjauksen mukaisesti.

Ajantasainen tieto ja päivitetyt ohjeet kaupungin verkkosivuilla

Kaupunki seuraa valtakunnallista ohjeistusta ja päivittää omaa ohjettaan tilanteen mukaan. Tavoitteena on edelleen ehkäistä viruksen leviämistä.

Kangasalan kaupunki tiedottaa ajankohtaisista toimintaansa vaikuttavista muutoksista kaupungin verkkosivuilla www.kangasala.fi, joita kannattaa seurata aktiivisesti sekä eri asiakasryhmille kohdennetusti.