Kangasalan kaupunki panostaa joukkoliikenteeseen


Kangasala panostaa merkittävästi lisää joukkoliikenteeseen 9.8.2018 alkaen. Linja 42 alkaa kulkemaan nopeaa reittiä Kangasalta Lahdentien kautta Tampereelle kolme kertaa tunnissa. Ennen uudistusta linjan 42 vuoroväli oli 1 vuoroa / tunti. Lisäksi Kangasalan keskustasta kulkee edelleen linja 40 Messukylän kautta Tampereelle ruuhka-aikaan 15 min. välein.

 

Kangasalan kaupungin asukasmäärä kasvaa
Kangasalan väestöstä asuu nykyisin n. puolet (n. 16 000 as.) Vatialassa, Suoramalla ja keskustassa. Kangasalla kasvua ohjataan nauhataajamaan. Lähivuosien kehittämiskohteita ovat mm. Tarpilan alue, jonne on rakenteilla tai suunnitteilla n. 450 asuntoa, Pikkola, jonne rakennetaan noin 250 asuntoa ja Suorama, jonka vilkas täydentäminen jatkuu tällä vuosikymmenellä vielä n. 200 asunnolla. Täydentäminen jatkuu edelleen ensi vuosikymmenellä Pikonkankaalla, jonne rakennetaan n. 500 asuntoa ja työpaikkoja. Keskustassa on vireillä useita kerros- ja rivitalohankkeita, ja lisäksi sinne suunnitellaan kymmenien kaupunkipientalojen tontteja. Lisäksi Pikkolan alue vahvistuu koulu- ja opiskelumatkojen kohteena, Lentolan ja Kallion teollisuusalueiden työssäkäyntiliikenne kasvaa ja Lamminrahkaan rakennetaan uusi asuinalue.

Kangasalan joukkoliikenteen kehittäminen ja lisäpanostus 2018-2021
Kangasalan kaupunki rahoittaa joukkoliikennettä n. 800 000 eur / vuosi, joka sisältää nykyisten linjojen liikennöinnin Kangasalan kaupungin alueella sekä lippujen asiakashintojen alentamisen. Kangasalan kaupungissa tehdyt joukkoliikennematkat ovat kasvaneet vuosittain yli 20 % viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2015 matkamäärät olivat 969 221, vuonna 2016 matkoja tehtiin 1 192 465 ja vuonna 2017 tehdyt matkat olivat 1 483 711.

Joukkoliikenteen kehittäminen on pitkän aikavälin tärkeä strateginen tavoite Kangasalan kaupungissa. Uuteen kaupunkistrategiaan tämä on kirjattu muodossa ”sijainnista vetovoimaa, sujuvasti liikkuen”.

Kangasalan kaupungin tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Kangasalan keskustan ja Tampereen keskusta-alueen välillä nopeana yhteytenä ja tiheällä vuorovälillä reitillä Kangasalan keskusta – Kangasalantie – Lahdentie – Tampereen keskusta.

Kangasala panostaa merkittävästi lisää joukkoliikenteeseen 9.8.2018 alkaen. Linja 42 alkaa kulkemaan nopeaa reittiä Kangasalta Lahdentien kautta Tampereelle kolme kertaa tunnissa. Ennen uudistusta linjan 42 vuoroväli oli 1 vuoroa / tunti. Lisäksi Kangasalan keskustasta kulkee edelleen linja 40 Messukylän kautta Tampereelle ruuhka-aikaan 15 min. välein.

Vuonna 2021 raitiotien valmistumisen jälkeen Kangasalan keskustasta kulkee vuoroja Tampereelle 7,5 min. välein. Linjat 40 ja 42 synkronoidaan siten, että joka toinen vuoro kulkee Messukylän kautta ja joka toinen vuoro Lahdentien kautta TAYS:lle, josta on välitön jatko ratikalla.

Kangasalan kaupungin lisäpanostus joukkoliikenteeseen on 125 000 eur v. 2018 ja 250 000 eur v. 2019. Tavoitteena on tulevaisuudessa kasvattaa linjan 42 nopean yhteyden matkustajamääriä niin paljon, että lipputulot kattavat 70-75 % hankintakuluista, kuten linjalla 40 tällä hetkellä.

Lisäpanostuksen vaikuttavuus

Vuosien 2018 ja 2019 lisäpanostuksella saavutetaan erinomainen joukkoliikenneyhteys Kangasalan nauhataajaman ja Tampereen välillä, joka lisää Kangasalan kaupungin vetovoimaa, positiivista imagoa ja houkuttelevuutta sekä parantaa arjen sujuvuutta.

Uudistus parantaa joukkoliikennepalveluja nauhataajamassa 16 000 asukkaan osalta merkittävästi ja lisäpanostus on kustannusvaikuttavuudeltaan korkea. Uudistus mahdollistaa Pirkanmaan toiseksi suurimman Tredun toisen asteen oppilaitoksen paremman saavutettavuuden myös Tampereen suunnasta tuleville opiskelijoille. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen ovat tärkeitä seudullisia tavoitteita, joihin Kangasalan kaupunki vastaa panostamalla lisää joukkoliikenteeseen.

Kangasalan nauhataajaman joukkoliikenteen tiheä vuoroväli palvelee muuallakin Kangasalan kaupungin alueella asuvia, koska vaihdot muilta linjoilta sujuvat sujuvammin. Lisäksi Kangasalan kaupunki kehittää liityntäpysäköintiä. Uusia polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkoja otetaan käyttöön seuraavien vuosien aikana.

 

Lisätiedot:
liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen, p. 050-4061173, tuomas.kahkonen@kangasala.fi