Kangasalan kaupunki on valvontakäynnillään havainnut vakavia puutteita VetreaElo Einarissa


Kangasalan kaupunki on 18.6.2021 tehnyt valvontakäynnin Kangasalla sijaitsevassa vammaispalvelulain mukaista tehostettua palveluasumista tuottavassa Vetrea Elo Einarissa. Yksikössä asuu tällä hetkellä 26 asukasta. Valvontakäynnillä on ilmennyt puutteita lääketurvallisuudessa ja riittävässä henkilöstömitoituksessa.

 

Hoiva- ja hoitohenkilöstön määrä on ollut alle luvan. VetreaElo Einarin toimittamien työvuorolistojen perusteella laskettu mitoitus on ollut touko-kesäkuussa 2021 keskimäärin 0,59. Toimiluvassa edellytetään mitoitusta 0,83. Lisäksi yksikössä ei ole työskennellyt pätevää lääkehoidosta vastaavaa sairaanhoitajaa kesästä 2020 alkaen.

 

Valvontakäynnin havaintojen mukaan asiakasturvallisuuden voidaan katsoa VetreaElo Einarissa potentiaalisesti vaarantuneen, vaikka yksiköstä ei ole tullut Kangasalan kaupungin tietoon asukkaiden lääketurvallisuutta vaarantaneita tapahtumia. Niukalla henkilöstöresurssilla yksikössä on pystytty tarjoamaan perushoiva, mutta kuntouttavaa- ja viriketoimintaa ei ole toteutettu riittävästi.

 

Kangasalan kaupunki on ottanut toteutettavakseen yksikön lääketurvallisuuden, kunnes VetreaElo Einar on palkannut yksikköön pätevän sairaanhoitajan.

 

Kangasalan kaupunki on edellyttänyt, että VetreaElo Einar korjaa havaitut puutteet viipymättä. Kangasala jatkaa yksikön valvontaa ja edellyttää VetreaElo Einarin raportoivan tilanteen korjaamiseksi tehdyistä toimista päivittäin.

 

Kangasalan kaupunki ostaa vammaispalvelulain mukaista tehostettua palveluasumista VetreaElo Einarista Tampereen kaupungin yhteistyössä Kangasalan kanssa toteuttaman kilpailutuksen perusteella.

 

Lisätiedot, vammaispalvelun johtaja Ritva Ahteneva, puh. 050-323 1931