Kangasalan kaupunki on valvontakäynnillään havainnut puutteita Kangasalan Validia-asunnoissa


Kangasalan kaupunki on 11.1.2022 tehnyt valvontakäynnin Kangasalla sijaitsevassa vammaispalvelulain mukaista tehostettua palveluasumista tuottavassa Validian yksikössä. Yksikössä asuu tällä hetkellä 15 asukasta. Valvontakäynnillä on ilmennyt puutteita lääketurvallisuudessa ja riittävässä henkilöstömitoituksessa.

Hoiva- ja hoitohenkilöstön määrä on ollut valvontakäynnillä alle luvan. Valvontakäynnillä on ilmennyt, että työvuorossa olevien hoitajien määrä ei täyttänyt sille asetettua tavoitetta. Tarkastuksella havaittiin puutteita myös marras- ja joulukuun työvuorojen henkilöstömäärässä. Tarkempia työvuorokohtaisia henkilöstömitoituksen toteumia selvitellään parhaillaan yhteistyössä Validian kanssa.

Tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella lääkehoidosta vastaavaa sairaanhoitajaa ei ole ollut nimettynä, eikä yksikössä ole kaikilta osin noudatettu yksikön lääkehoitosuunnitelmaa. Tarkastuksessa ei ole tullut esille akuuttia riskiä asukkaiden lääkehoidon turvallisuudessa.

Valvontakäynnin havaintojen mukaan asiakasturvallisuuden voidaan katsoa Validian yksikössä potentiaalisesti vaarantuneen vajaan henkilöstön määrän johdosta. Niukalla henkilöstöresurssilla yksikössä ei ole pystytty toteuttamaan Kangasalan kaupungin ja Validian välisen sopimuksen mukaista hoivan ja huolenpidon tasoa. Kuitenkaan välitöntä perushoivan vajeesta aiheutuvaa vaaraa ei tarkastuksella ole havaittu.

Kangasalan kaupunki on edellyttänyt, että Validia-asunnot korjaa havaitut puutteet viipymättä. Kangasala jatkaa yksikön valvontaa ja edellyttää Validian raportoivan tilanteen korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Kangasalan kaupunki ostaa vammaispalvelulain mukaista tehostettua palveluasumista Validialta Tampereen kaupungin yhteistyössä Kangasalan kanssa toteuttaman kilpailutuksen perusteella.

Lisätiedot:

sosiaalipalvelujen johtaja Jenni Halava, puh. 040 652 9698