Kangasalan kaupungin kehittämistä koskevan verkkokyselyn tulokset


Kyselyyn vastanneiden mielestä kaupungin viihtyisyys ja arjen sujuvuus ovat hyvällä tasolla. Parhaimmat arvosanat saivat Kangasalan ulkoilu-, kävely-ja pyöräilymahdollisuudet. Toivottujen kehittämiskohteiden kärjessä olivat keskustan kehittämisen jatkaminen entistä viihtyisämmäksi sekä liikenne- ja pysäköintiasiat.

Kangasalan kaupunkikehitystiimi toteutti 24.8.-3.9.2020 kyselyn, jolla kerättiin ajantasaista kokemustietoa kaupungin kehittämisen ja toiminnan parantamisen tueksi. Kaupungin visiona on olla hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. Kyselyyn osallistui lähes 500 vastaajaa. Suurin vastaajien ryhmä oli keski-ikäiset, keskustaajamassa asuvat kangasalalaiset.

Yleisesti kaupungin viihtyisyyden ja arjen toimivuuden koettiin olevan hyvällä tasolla. Kaupungin ilmapiirin, meiningin ja tunnelman osalta vastauksissa oli enemmän hajontaa, mutta pääosin nekin koettiin hyviksi. Avovastauksissa toivottiin keskustan kehittämistä edelleen viihtyisämmäksi. Toiveena oli, että keskustan tuntumaan rakennettaisiin olemiseen houkuttelevaa puistoa ja laadukasta lasten leikkipaikkaa.

Palveluista ruokakauppojen tarjonta koettiin erinomaiseksi, mutta muiden kauppojen tarjonta heikoksi. Moni toivoi Kangasalle vaatekauppoja, urheiluvarustekauppaa ja rautakauppaa, mutta myös monia muita erikoiskauppoja kaivattiin. Keskustaan toivottiin lisää laadukkaita ravintoloita, kahviloita ja terassia.

Vastausten mukaan Kangasala on ulkoilijan unelma. Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin oltiin huikean tyytyväisiä ja Kangasalan kävely- ja pyöräilymahdollisuudet koettiin erinomaisiksi. Kulttuuritarjonnan ja muun harrastustoiminnan osalta tyytyväisyydessä oli paljon hajontaa. Kulttuuria koettiin sekä olevan hyvin, että sitä toivottiin olevan enemmän. Avovastauksissa toivottiin erityisen paljon koirapuistoa, skeittiparkkeja ja Kisarannan tanssilavan toiminnan jatkuvuutta sekä lavan kohentamista. Kaupunkiin toivottiin myös lisää tapahtumia. Keskustan pysäköinti, joukkoliikenteen toimivuus ja katujen kunto saivat heikommat arviot. Taajamien ulkopuolelle toivottiin eri puolille kaupunkia lisää kevyenliikenteen väyliä ja enemmän julkista liikennettä. Keskustan pysäköintipaikoille toivottiin pidempiä aikarajoituksia.

Avovastausten mukaan Kangasalla ilahduttaa eniten luonto, järvet, harjut, hyvät liikuntamahdollisuudet, kauniit maisemat, Kisarannan tanssilava ja Pikkolan kukkapelto.

Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala iloitsee avovastausten runsaasta määrästä ja esittää kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Vastauksista saadaan arvokasta tietoa kaupungin kehitystyöhön.

– Kaupungin kehittämistyö on jatkuvaa, koska kaupunki ei tule koskaan valmiiksi alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyödynnämme kyselystä saatuja vastauksia, kun jatkamme työtä entistä elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman kaupungin saavuttamiseksi, Sirkku Malviala sanoo.

Lisätietoja:
Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja
p. 044 430 9421, sirkku.malviala(at)kangasala.fi

Yksi kyselyyn vastanneita Kangasalla ilahduttavista asioista on Pikkolan maisemapelto