Kangasalan digitiekartta on valmistunut


Kangasalan uusi digitiekartta on valmistunut! Digitiekartan avulla voit katsoa, millaisia kehittämiskohteita tulevina vuosina on suunnitteilla.

Kangasalan uusi digitiekartta on valmistunut!  Käy tutustumassa digitiekarttaan -> Kangasalan digitiekartta <-

Uuden strategian mukaan Kangasala on osallistava ja palveleva, sujuvan arjen ja kestävän tulevaisuuden Kaupunki. Tavoitetta tukee tuottava ja tehokas kaupunkikonserni sekä osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Digitalisaation edistämiseen liittyviä toimenpiteitä ovat mm. kaupunkilaisille tarjottavien sähköisten palvelujen lisääminen sekä henkilöstön kannustaminen työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen.

Digitiekarttatyön avulla:

 • Kehitetään asiakas- ja työntekijäkokemusta
 • Lisätään ajasta ja paikasta riippumattomuutta
 • Tarjotaan sujuvaa arkea ja vuorovaikutusta
 • Kehitetään palvelujen saavutettavuutta
 • Täytetään digilainsäädännön vaatimukset
 • Kehitetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • Tehostetaan toimintaa ja lisätään tuottavuutta sekä kilpailukykyä
 • Vähennetään inhimillisiä virheitä automaatiolla
 • Pienennetään hiilijalanjälkeä ja ilmastovaikutuksia
 • Hyödynnetään olemassa olevia tietoja johtamisen välineenä
 • Rohkaistaan henkilöstöä ja kuntalaisia digitaaliseen muutokseen

Lisätietoja:

Juuso Heinisuo
kehitysjohtaja

Petri Lätti
talousjohtaja

Henri Sihvonen
ICT-päällikkö