Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan


TIEDOTE 24.9.2018
Kangasalan kaupunki


Kangasalla on parhaillaan käynnissä tai käynnistymässä useita rakennushankkeita, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhteistä hankkeille on erityisesti jalankulun ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantaminen.


Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat Pikkolan alueella
Finnentien parantaminen valmistuu loppuvuodesta. Katua parannetaan jäähallin ja Tanhuantien väliseltä osuudelta. Kadun pohjoispuolella jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat jatkossa rinnakkain omilla kaistoillaan. Tredun, lukion ja Pikkolan koulun kohdalta Finnentie rakennetaan korotettuna, missä alueen suojateiden turvallisuuteen ja havaittavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Alueella on jatkossa 30 km/h nopeusrajoitus.

Osana Finnentien hanketta kaupunki toteuttaa uuden ulkoilureitin yhdistettynä jalankulku- ja pyörätienä valtatie 12:n pohjoispuolelle. Nykyinen sorapintainen väylä jää ulkoilijoiden käyttöön, mutta väylää ei ole tarkoitus jatkossa enää ylläpitää. Uusi reitti tukee osaltaan kaupungin pyöräilyn pääreitistön kehittämistä. Ulkoilureitti rakennetaan korkeatasoiseksi väyläksi, jonka ympäristöä parannetaan maastonmuotoilulla. Reitin varrelle tulee penkkejä ja reitti valaistaan koko väliltä.

Maantien 310 Kaarina Maununtyttären tien, Finnentien ja Aakkulantien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi
Yksi jalankulun ja pyöräilyn pääsuunnista on Aakkulantie – Finnentie. Maantien 310 Kaarina Maununtyttären tien ylitys on liikenneturvallisuuden kannalta haasteellinen ja liikenteen lisääntyminen Finnentien ympäristössä heikentää liittymän toimivuutta. Nykyinen liittymä on tarkoitus korvata kiertoliittymällä, joka mahdollistaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisen ylityksen. Samalla kiertoliittymä itsessään hillitsee maanteillä käytettäviä ajonopeuksia, joka osaltaan parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä sujuvoittaa sivusuutien liikennettä. Liittymän muuttamisesta kiertoliittymäksi käynnistyy rakennussuunnittelu syksyllä 2018 ja liittymän rakentaminen alkaa vuonna 2019.

Vatialan kiertoliittymä
Maantien 339 Kangasalantie, Vatialantien ja Liutuntien liittymän parannustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Liittymä muutetaan kiertoliittymäksi ja samalla parannetaan alueen jalankulku- ja pyörätiejärjestelyjä sekä linja-autopysäkkejä. Liittymän kautta kulkee pyöräilyn laatukäytävä ja kiertoliittymän myötä pyöräilijöiden sujuvuus paranee. Laatukäytävät ovat seudullisia ja alueellisia pääreittejä, jotka on määritelty Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa.

Kiertoliittymä rakennetaan korotettuna, jolla pyritään hidastamaan ajonopeuksia ja siten takaamaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallinen ylitys. Kangasalantien nopeusrajoitus lasketaan liittymän kohdalta 40 km/h:een. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös uusi väljempi Toosin alikulkukäytävä nykyisen matalan ja pimeän alikulun tilalle erityisesti koululaisten koulureittiä varten. Kiertoliittymä ja siihen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt ovat kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyössä toteutettava MAL-sopimushanke. Hanke valmistuu loppuvuonna.

Pyöräilyn laatukäytävä jatkuu Santarataa pitkin
Santaradan jalankulku- ja pyörätien viimeistelyt saatiin valmiiksi keväällä 2018. Pyöräilyn laatukäytävä jatkuu Vatialan kiertoliittymästä Karin-Heikintieltä pitkin Santarataa kohti Tampereen keskustaa. Myös Santaradalla jalankulkijat ja pyöräilijät on erotettu omille kaistoilleen, jolloin molemmat kulkumuodot pääsevät sujuvasti ja turvallisesti liikkumaan.

Santaradalla on Kangasalan kaupungin ensimmäinen kiinteä liikennelaskin, jolla voidaan seurata pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määriä. Laskimen ylläpidosta vastaavat Tampereen ja Kangasalan kaupungit yhdessä. Laskin on ollut käytössä kesän ajan ja ensimmäisten kuukausien aikana Santaradalla on kulkenut keskimäärin 220…300 pyöräilijää vuorokaudessa. Jalankulkijoita on ollut kesäkuun – elokuun aikana keskimäärin 150..165 jalankulkijaa vuorokaudessa.


Lisätiedot:

liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen, p. 040 133 6764
jutta-leea.ylonen@kangasala.fi
Tekninen keskus
Kangasalan kaupunki