Huoltaja voi nyt asioida lapsen puolesta koronavirustaudin oirearviossa Omaolossa


Huoltaja voi asioida 7.12.2020 lähtien 1–14-vuotiaan lapsen puolesta Omaolossa. Puolesta-asiointi mahdollistaa huoltajalle koronavirustaudin oirearvion täyttämisen ja lomakkeen tietojen lähettämisen terveydenhuoltoon.

Puolesta-asiointi mahdollistaa huoltajan ja lapsen tai lapsien koronavirusoirearvion täyttämisen Omaolossa yhdellä asiointikerralla. Omaolo ilmoittaa, kenen puolesta asukas on kullakin hetkellä asioimassa.

Lapsen puolesta-asiointi Omaolossa on turvallista, sillä käytössä on vahva tunnistautuminen. Vahva tunnistautuminen on toteutettu yhteistyössä Digi- ja Väestötietoviraston (DVV) kanssa. Lisäksi käytössä on DVV:n Valtuudet-palvelu. Valtuudet-palvelun avulla terveydenhuolto voi ajantasaisesti varmistua siitä, että tietoja lähettäneellä huoltajalla on oikeus asioida lapsen puolesta, sillä palvelu tarkistaa huoltajuuden suoraan väestötietojärjestelmästä.