Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta on nyt julkaistu


Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta kokoaa strategisen kuvan maakunnan päästövähennysteemoista ja toimenpiteistä. Se tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tiekartan laatijoina ovat olleet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työn tekemisessä on kuultu laajasti kuntia, maakunnassa toimivia organisaatioita ja eri alojen asiantuntijoita. Tiekartta on eräänlainen työkalupakki. Kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia siitä ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa osaksi omaa ilmastotyötään.

Tiekartassa keskitytään ensisijaisesti ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimia ei siinä käsitellä. Kuntalaisia koskevat toimenpiteet on rajattu pois, koska ne käsitellään kuntien omissa hiilineutraalitiekartoissa.

Tiekarttaan valitut päästövähennysten pääteemat:

  • Liikenne ja liikkuminen
  • Energiantuotanto ja energiatehokkuus
  • Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen
  • Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut
  • Maa- ja metsätalous
  • Hiilinielut ja kompensointi

Tiekartta on valmisteltu talven 2019 – 2020 syksyn aikana osana Canemure-hanketta (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat). Se on sovitettu osaksi muuta maakunnassa tehtävää hiilineutraalisuustyötä. Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia ensi vuoden alusta.

Siirry Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekarttaan täältä.