Harjunsalon ja Liuksialan päiväkodit valittiin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun


Kangasala on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu perustuu kokeilulakiin (1046/2020), jonka mukaan kunnat on valikoitu satunnaisotannalla. Ministeriön päätös kokeilutoimintaa järjestäviksi toimipaikoiksi on tullut ja Kangasalta mukana ovat Harjunsalon ja Liuksialan päiväkodit.

Vuonna 2016 syntyneistä kokeiluun pääsevät mukaan:
• ne lapset, jotka ovat parhaillaan Liuksialan ja Harjunsalon päiväkodeissa (eivätkä ole hakeneet siirtoa muualle12.3. mennessä)
• varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat Liuksialan tai Harjunsalon päiväkodin läheisyydessä ja esiopetuspaikaksi on määritelty ko yksikkö
• lapset, joilla oli hakemus 12.3. mennessä varhaiskasvatuksen kokeilutoimipaikkaan.

Kokeiluun päässeiden lasten huoltajille tulee kokeilusta esite sekä ohjeet kokeiluun hakemiseen ensisijaisesti sähköpostitse, varhaiskasvatusyksiköiden tai postin kautta.

Kokeilun verrokkiryhmään kuuluvat yksiköt selviävät myöhemmin. Verrokkiryhmät tuottavat kokeiluun vertailutietoa, eivätkä ole oikeutettuja maksuttomaan kaksivuotiseen esiopetukseen.

Kokeiluun ei voi hakea enää jälkikäteen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on:
• vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
• kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
• selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
• selvittää perheiden palveluvalintoja
• saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lisätietoja:
Kangasalan varhaiskasvatus
Mari Järvenpää, mari.jarvenpaa(at)kangasala.fi