Finnentien perusparannus


Finnentien kadunrakennustyöt alkavat viikolla 26.

Finnentien nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie parannetaan välillä Rekiäläntie – Tarpilantie. Nykyistä jalkakäytävää ja pyörätietä levennetään ja samassa yhteydessä jalankulku ja pyöräily erotetaan omille kaistoilleen. Parannettavan osuuden kokonaispituus on noin 360 metriä. Alueen pysäköinnin parantamiseksi nykyistä ajorataa kavennetaan ja ajoradan sekä erotellun väylän väliin rakennetaan kadunvarsipysäköintiä. Ajoradan ja erotellun väylän väliselle erotuskaistalle toteutetaan myös uusi katuvalaistus. Tarpilanpolun kohdalla sijaitseva nykyinen hidastekorotus uusitaan perusparannuksen yhteydessä.

Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Finnentie suljetaan läpiajoliikenteeltä välillä Rekiäläntie – Tarpilantie ja kevyt liikenne ohjataan työmaan ohi kiertotiejärjestelyin. Urakoitsija tiedottaa vaikutusalueen kiinteistöjä työstä ja poikkeavista kulkureiteistä erikseen. Liikennejärjestelyt osoitetaan liikenteenohjauslaittein.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Turtolan Kaivin Oy ja rakennuttajakonsulttina Welado Oy.

Urakan rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2023.

Lisätiedot

Urakoitsija: Juha Mikkonen, Turtolan Kaivin Oy, 040 8377 242

Valvoja: Saku Haverinen, Welado Oy, 040 150 3777

Tilaaja: Lassi Aho, Kangasalan kaupunki, 050 550 9071