Finnentien, Liisantien ja Ellintien perusparantaminen jatkuu


Työalueet viikosta 23 alkaen.

Finnentien ensimmäisen osuuden täyttötyöt alkavat viikolla 23 ja viikon 23 loppupuolella liikennekatko siirtyy välille Pillitie – Urkutie. Tarkkaa siirtopäivää ei tässä kohtaa ole vielä tiedossa, siirrosta tiedotetaan urakka-alueen päissä olevissa infotauluissa jossa kerrotaan miltä väliltä Finnentie on kulloinkin poikki. Töitä tehdään myös Pillitien ja Finnentien risteysalueella, jossa reittimuutokset ovat mahdollisia. Kulku työalueen vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille, Pillitie 2 ja Urkutie 2-4, tulee alkuun kulkemaan Finnentien Tampereentien päädystä ja siirtyy työn etenemisen mukaan Tarpilantien päätyyn. Kulkua kiinteistöille pyritään priorisoimaan kokoajan töiden aikana ja muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Viikolla 23 katu- ja vesihuoltotyöt jatkuvat Ellintien alkupäässä. Ellintien kiinteistöistä osa liitetään väliaikaiseen vedenjakeluun ja kiinteistöissä saattaa esiintyä vedenjakelun ja viemärin käyttökatkoja. Käyttökatkoista tiedotetaan aina tapauskohtaisesti erikseen ja katkojen pituus pyritään minimoimaan. Katutyö etenee vesihuoltotöiden mukaan ja kulku Ellintie 4 ja 6 siirtyy Ainontien kautta arviolta viikon 23 loppupuolella. Tiedotamme kiinteistöjä erikseen liittymäjärjestelyistä.

Alla kuva havainnollistamaan työalueita ja etenemissuuntia.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.