Esiopetukseen, perusopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuonna 2019–2020


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2019–2020 vuonna 2013 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2014 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 9.1–23.1.2019 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla.

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa sekä kouluissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Esiopetusta järjestävät myös yksityiset koulut ja päiväkodit. Yksityiseen esiopetukseen haetaan suoraan ko. yksikköön. Jos lapsi ilmoitetaan yksityisen järjestäjän esiopetukseen, tulee ilmoittautuminen tehdä myös kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarvetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, niin ilmoittautumisia otetaan vastaan 23.1.2019 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Suoraman ja Pikkolan päiväkotien yhteydessä olevissa palvelupisteissä.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2019 aloittavat koulunsa vuonna 2012 syntyneet lapset.

Koulunsa syksyllä 2019 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 9.1.–23.1.2019. Kangasalalaiselle huoltajalle lähetetään kirjautumistunnus ja -ohje sähköpostilla. Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, voi ilmoittautumislomakkeen noutaa lähikoulusta tai tulostaa kaupungin verkkosivuilta. Lomake palautetaan Sariolan, Kirkkoharjun tai Vatialan kouluun 22.1.2019 klo 8.00–10.00.

Kangasalle muuttavat uudet oppilaat ottavat yhteyttä kouluun tai sivistyskeskukseen p. 050 373 8649.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto opetuspäällikölle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, p. 040 133 6593.

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

1.- ja 2.- luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 tehdään 9.1.–23.1.2019 sähköisesti Kangasalan kaupungin verkkosivuilla.

Koteihin on lähetetty lisätiedote koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautumisesta Wilman kautta.

Tiedustelut p. 050 550 9746, Kangasalan vapaa-aikapalvelut.

 

Kangasalla 19.12.2018

Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus