AVI päätti lisärajoituksista Pirkanmaalla


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 9.12. tekemä, tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös lisää rajoituksia Pirkanmaalla. Päätöstä perustellaan heikentyneellä epidemiatilanteella. AVIn päätös velvoittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntia järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Kangasalan kaupunki tiedottaa määräyksen vaikutuksista kaupungin toimintaan ja antaa tarvittavat ohjeistukset maanantaina 13.12.