Asukkailta pyydetään kommentteja torisuunnitelmaluonnoksista


Kangasalan torin suunnittelu etenee. Asukkaiden näkemyksiä torisuunnitelmaluonnoksista kerätään kyselyllä 9.5.-23.5.2023.

Kuvassa suunnitelmaluonnosvaihtoehto 1. Kuva: Ramboll Finland Oy 

Kangasalan keskustan kehittäminen jatkuu torin osalta. Torisuunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen ja nyt nähtävillä on kaksi torisuunnitelmaluonnosta. Näistä suunnitelmaluonnoksista pyydetään asukkaiden näkemyksiä kyselyllä, joka on avoinna 9.5.-23.5.2023. Linkki kyselyyn: Torin suunnittelukysely. Suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa https://kangasalakeskustauudistus.fi/torialueen_uudistus/.

Kangasalan torin suunnittelu aloitettiin vuonna 2016, jolloin torialueelle ideoitiin muun muassa kauppahalli. Keskustan kehittämistä koskevissa suunnitelmissa ja selvityksissä on keskustaan ja erityisesti torille kaivattu leikkiin, levähtämiseen, viihtymiseen ja oleskeluun sopivia paikkoja. Tulevalta torilta kangasalalaiset ovat toivoneet myös tapahtumia ja elävyyttä.

”Aiemmissa torisuunnitteluvaiheissa torille on esitetty lukuisia toiveita, joista tavoitteena on nyt jalostaa lopullinen, toimiva ja realistinen torisuunnitelma. Myös torialueen koko asettaa rajoitteita suunnittelulle, eikä kaikkia toivottuja asioita voida mahduttaa torille”, kertoo torisuunnittelua luotsaava Kangasalan kaupungin suunnitteluinsinööri Sakari Filpus.

Filpuksen mukaan yleissuunnitelmatyöllä pyritään luomaan kaunis ja omaleimainen, kangasalalaisten näköinen tori. Suunnittelua halutaan viedä eteenpäin yhdessä asukkaiden kanssa.

”Haluamme tietää, millaiset ratkaisut sopivat erilaisten käyttäjien mielestä parhaiten tälle torille. Eli juuri nyt on hyvä hetki ottaa kantaa lopullisiin suunnitteluratkaisuihin ja vastata kyselyyn”, kannustaa Filpus.

Torisuunnittelussa panostetaan myös torialueen saavutettavuuteen ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Tämän vuoksi alueen pyörä- ja jalankulkuolosuhteisiin ja pyöräparkkeihin panostetaan. Myös alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä muokataan. Niiden avulla pyritään vaikuttamaan torialueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.  

Lopullinen yleissuunnitelma valmistuu syksyn 2023 aikana. Suunnittelukonsulttina työssä toimii Ramboll Finland Oy. Torin rakennussuunnitteluvaiheen on tarkoitus käynnistyä yleissuunnitelman valmistuttua ja rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana. 

 

Lisätietoja: 

Sakari Filpus 

suunnitteluinsinööri, Kangasalan kaupunki 

Puh. 044 481 3010, sakari.filpus@kangasala.fi