Hyvinvointityö

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tehtävä ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia.

Siihen osallistuvat kaupungin työntekijät kaikissa palvelukeskuksissa, kaupungin johto ja luottamushenkilöt sekä kaupungin asukkaat. Työ on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken kohti yhteistä tavoitetta.

Työn tavoitteena on kuntastrategian linjausten mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaupunkilaisten toimintakyvyn lisääminen, terveyserojen kaventaminen, sujuvan, turvallisen arjen ja osallisuuden lisääminen.

Työ on arkista aherrusta käytännön työssä, mahdollisuuksien luomista kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle, kaupunkilaisten palvelujen tuottamista,  suunnitelmien laatimista, tavoitteiden asettamista, toteutuksen ja tilastotiedon seurantaa. Myös kokemusten kuuleminen on tärkeää taustatietoa hyvinvoinnin edistämistyössä.

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan hyvinvointiasioihin tarkemmin.