Hyvinvointityö

Hyvinvointityö Kangasalla

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tehtävä ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia.

Siihen osallistuvat kaupungin työntekijät kaikissa palvelukeskuksissa, kaupungin johto ja luottamushenkilöt sekä kaupungin asukkaat. Työ on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kohti yhteistä tavoitetta.

Työn tavoitteena on kuntastrategian linjausten mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Siihen sisältyvät mm. kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen, terveyserojen kaventaminen, mielen hyvinvoinnin vahvistaminen, terveellisten elintapojen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sekä sujuvan ja  turvallisen arjen tukeminen..

Työ on arkista aherrusta käytännön työssä. Se on  mahdollisuuksien luomista kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle, uusien, yhteisten toimintatapojen kehittämistä monialaisessa yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa ja laadukkaisen ajantasaiset  palvelujen kehittämistä yhteistyössä. Työhön kuuluu myös  suunnitelmien laatimista, tavoitteiden asettamista, seurantaa ja arviointia. Tärkeä osa työstä on myös erilaisen tilastotiedon seuranta, sen analysointi ja yhteinen käsittely sekä johtopäätökset kehittämistyön pohjaksi. Erilaiset kyselyt kaupunkilaisille ja yhteistyö kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen ja kaupungin työntekijöiden kanssa ovat oleellinen osa hyvinvointityön kokonaisuutta.  Kaikkea tätä tietoa hyödynnetään kaupunkilaisten  hyvinvointia., terveyttä ja palveluja kehitettäessä.

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan hyvinvointiasioihin tarkemmin.