Tasapainoista taloutta, vahvaa vetovoimaa - tulevaisuuteen varautuen

26.3.2018

Kangasalan kaupunki on saavuttanut tavoitteensa taloutensa tasapainottamisessa ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Pitkäjänteisen työn tuloksena Kangasala kirjaa kolmatta kertaa peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen ja panostaa kehitykseen tekemällä investointivarauksen. Vuonna 2017 Kangasalan väestönlisäys oli Tampereen kaupunkiseudun toiseksi voimakkainta. Vakaan talouden ansiosta kasvava Kangasala voi varautua tulevaan, kohdata maakuntauudistuksen aiheuttamat sopeuttamistarpeet sekä ylläpitää edellytyksiä kaupungin kehittymiselle ja elinvoiman säilyttämiselle. Samalla Kangasalan kaupunki palkitsee tuloksentekijät, kaupungin henkilöstön 100 euron kulttuuri- ja liikuntaedulla.

Vuoden 2017 tilinpäätös on 11,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja siitä esitetään muodostettavaksi 8,0 miljoonan euron investointivaraus tulevien investointihankkeiden rahoittamiseen.

Kaupungin hyvän tilinpäätöksen taustalla on monta tekijää. Talousjohtaja Seppo Saarisen mukaan yksi keskeinen asia oli toimintakulujen hallinta ja myönteinen tulokehitys. Työllisyyden kohentumisen seurauksena myös verotulot kehittyivät ennakoitua paremmin.

– Hyvä tilinpäätös vahvistaa valmistautumista maakunnan tuomiin haasteisiin ja tuleviin investointeihin, Saarinen sanoo.

Kaupunginvuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan toimintakulut toteutuivat 99,2 prosenttisesti, vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut toteutuivat 96,2 prosenttisesti ja ne olivat 82,5 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 143,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Investoinnit olivat 12,7 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 128,7 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden 3,7 miljoonaa euroa ja 3,0 prosenttia. Valtionosuudet olivat 38,3 miljoonaa euroa ja ne vähenivät 0,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden. Tulorahoitus (= toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) kasvoi 1,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

– Kangasalan kunta, nykyinen kaupunki, on onnistunut viime vuosien aikana sekä tasapainottamaan talouden useiden alijäämäisten vuosien jälkeen että pitämään kiinni talouden tasapainosta, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen toteaa.

– Pidän tätä vuoden 2017 tilinpäätöstä erittäin hyvänä osoituksena sekä vahvasta, vastuullisesta päätöksenteosta että tehokkaasta operatiivisesta toiminnasta kaikkien kunnan eri palvelukeskusten osalta.

Auvisen mukaan terveen kuntatalouden peruspilarit ovat hyvin yksinkertaisia: tilinpäätöksen on oltava jatkuvasti plussalla, vuosikate on pidettävä riittävänä poistojen kattamiseksi ja investointien omarahoitusprosentin on oltava riittävä.

Koska Kangasalan kunta saavutti vuodelle 2017 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet erinomaisesti ja koko kunnan henkilökunta on tehnyt erinomaista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi, henkilökunta huomioidaan ottamalla käyttöön vuodelle 2018 henkilökunnan pitkäaikaisten toiveiden mukaisesti 100 euron arvoinen kulttuuri- ja liikuntaetu.

Kangasalla on vahva ja myönteinen kehitysvire päällä: tänä vuonna keskusta uudistuu, toisen asteen koulutuskeskus Roine valmistuu ja Tarastenjärvellä kehitetään uutta kiertotalouden elinkeinoaluetta.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi
talousjohtaja Seppo Saarinen, p. 050 513 7777, seppo.saarinen@kangasala.fi