Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kangasalan kulttuurikasvatussuunnitelma ”Kulttuuripyräys” on osa kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion
opetussuunnitelmia. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa sovittua aihetta käsitellään usean eri oppiaineen näkökulmasta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen. Suunnitelma on jaettu ikäkausittain. Kulttuurikasvatus integroituu laajasti eri oppimiskokonaisuuksiin ja yksiköiden toimintakulttuuriin, mutta sen tavoitteellistaminen ja suunnitelmallisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsisi osalliseksi
kulttuurikasvatuksesta. Suunnitelma on jatkumo, joka lähtee lapsen omasta ympäristöstä ja laajenee iän ja taitojen karttuessa omien projektien toteuttamiseen.
Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö on rakennettu sellaiseksi, että se täydentyy ja muokkautuu resurssien, tarjonnan ja palautteen perusteella.

Vasemmalta palkista löydät suunnitelmat ikäkausittain.