Maakuntavaalit

Tämänhetkisen arvion mukaan ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin keväällä 2019. Tämän jälkeen maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti säännönmukaisten kuntavaalien kanssa.

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta.

Kukin maakuntavaltuusto päättää itse kokonsa, mutta maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Oikeusministeriön vaalisivut