KOKOUSKALENTERI V. 2017
Valtuuston ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien seuraava kokous

Kokouspäivät saattavat muuttua annetuista. Tarkista kokouspäivä noin 1 viikko ennen ilmoitettua kokouspäivää.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Word -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä.  
Excel -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä. 
Pdf -dokumenttien ilmainen katseluohjelma tästä. 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa alla olevan linkin kautta. Osa pöytäkirjoista löytyy vain hakukonetta käyttämällä (vuodesta 2006 alkaen).  Täydennä kokouspäivämääräriville esim. 1.1.2006 - 31.12.2006

Esityslistat ja pöytäkirjat, tarkastamattomat 

Kokouksen jälkeen sivuilla julkaistaan mahdollisimman pian tarkastamaton pöytäkirja. Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirjan kansilehdeltä voi tarkistaa, milloin pöytäkirja tarkastetaan.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen katseluun tarvitset työasemallesi Word-tekstinkäsittelyohjelman. Liitteet ovat Word, pdf ja Excel -tiedostoja. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata ilmaiset katseluohjelmat alla olevista linkeistä.

Liitteet
Huomaa, että itse pykälätekstistä ilmenee onko kysymyksessä liite vai oheismateriaali (oheismateriaalia ei julkaista).

Maaliskuu 2017

Viikko 13

Maaliskuu 2017
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valtuuston kokouskutsussa ilmoitettuna aikana, yleensä valtuuston kokousta seuraavana perjantaina.

Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirasto 1:ssä (Kunnantie 1) kunnanhallituksen seuraavan kokouspäivän jälkeisenä tiistaina tai, mikäli kokousten väli on enemmän kuin kahdeksan päivää, kokouspäivää seuraavan viikon keskiviikkona.

Lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjat asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina asianomaisessa palvelukeskuksessa. Samoin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä päätöstä seuraavan viikon perjantaina asianomaisessa palvelukeskuksessa.

Mikäli pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot ovat yleisesti suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävillä sitä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.


Kunnanvirasto 1:ssä, osoite Kunnantie 1, 36200 Kangasala
Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat

Kunnanvirasto 2:ssa, osoite Urheilutie 13, 36200 Kangasala
Rakennus- ja ympäristölautakunnan, kaavoituslautakunnan,  teknisen lautakunnan  ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen pöytäkirjat

Kunnanvirasto 2:ssa, osoite Urheilutie 15, 36200 Kangasala
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat

Virastotalossa, osoite Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjat


Yhteistoimintasopimusten mukaisten toimielinten pöytäkirjat
Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan, yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston, terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina Kangasalan kunnanvirasto 1:ssä.

Valkeakosken kaupungin sivistystoimen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Kangasalan kunnan sivistyskeskuksessa kokousta seuraavan viikon tiistaina niiltä osin, kuin käsitellyt asiat koskevat Kangasalan kansalaisopistotoimintaa.