Perintäyhtiö Intrum hoitaa kunnan erääntyneiden saatavien velkomisen

10.11.2017

Kangasalan kunta on tehnyt sopimuksen Perintäyhtiö Intrumin kanssa erääntyneiden saatavien velkomisesta. Ensimmäiset maksumuistutukset ja maksuvaatimukset ovat lähteneet asiakkaille Intrumin toimesta marraskuun alussa. Asiakkailta on tällä viikolla tullut yhteydenottoja, joissa on epäilty laskun olevan virheellinen tai jopa huijaus. Yhteydenotot ovat liittyneet vuoden 2016 laskuista lähetettyihin maksuvaatimuksiin. Vuoden 2016 laskuista on jo aiemmin lähetetty maksumuistutus. 

Sosiaalisissa mediassa on esitetty epäilyjä huijauksista, mutta näyttöä tällaisesta ei ole. Mikäli epäilette maksuyhteystietojen oikeellisuutta, tai maksamisessa ilmenee ongelmia, Intrum kehottaa ottamaan yhteyttä Intrumin puhelinvaihteeseen numeroon 09 229 111. Intrumin oikea asiakasvaratilinumero on seuraava: Danske Bank FI60 8000 1901 7793 56.

Asiakkaiden yhteydenottojen yhteydessä tutkitut laskut ovat pääsääntöisesti olleet aiheellisia. Jos saatava on edelleen avoimena, asiakkaan tulee maksaa se Intrumin ilmoittamalle tilinumerolle. Yksittäisiä, esimerkiksi vanhoihin hyvityslaskuihin liittyviä virheitä voi ilmetä ja ne selvitetään tapauskohtaisesti. Jos lasku/maksumuistutus/maksuvaatimus on aiheeton, niin silloin velkominen keskeytetään, eikä se aiheuta laskun saajalle lisätoimia.Asiakkaan on huomioitava, että perintäyhtiöltä tuleviin kirjeisiin on reagoitava jollakin tavalla, koska perintäprosessi jatkuu niin kauan kuin saatava on avoinna. Alkuperäisen laskun sisältöä koskevissa kysymyksissä kannattaa heti ottaa yhteyttä KuntaPro Oy:n myyntireskontranhoitajaan.

Jatkossa perintä on systemaattista ja jatkuvaa. Intrum lähettää erääntyneestä saatavasta ensimmäisen maksumuistutuksen, kun laskun eräpäivästä on kulunut 15 päivää. Saatava tulee maksaa Intrumin ilmoittamalle tilille. Lisätietoja voi kysyä maksumuistutuksella/-vaatimuksella olevasta Intrumin puhelinnumerosta.

Intrumin kirjeessä näkyy vain laskun numero, ei sitä, mitä kunnan tuottamaa palvelua muistutus koskee. Lisätietoja maksukehotuksesta tai alkuperäisestä laskusta voi tiedustella myyntireskontranhoitajalta puh. 050 327 8182 tai  050 327 7231 / KuntaPro Oy. Jos perintäyhtiön lähettämissä kirjeissä ilmenee uusia epäselvyyksiä, asiasta tiedotetaan kunnan internet-sivuilla.