Naskali Emilia

kouluterveydenhoitaja

Puh. 040 133 6757

Vastuualueet:

Emilia Naskalin sijaisena Salla Tiihonen vuoden 2022 loppuun asti.