Palveluiden kehittäminen

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa erilaisten palvelujen tuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin. Keinoina ovat palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja erilaiset kyselyt.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vuosittain kaupungin varhaiskasvatus toteuttaa asiakaskyselyn niin kaupungin varhaiskasvatuksessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Asiakaspalaute, lasten antama palaute sekä henkilöstön antama palaute ovat tärkeässä roolissa, kun varhaiskasvatuksessa määritellään seuraavan toimintakauden kehittämiskohteet.