Huoltajien osallisuus

Kangasalan varhaiskasvatuksessa toteutetaan ns. yhteisen osallisuuden mallia.

Yhteinen osallisuus

Osallisuus on yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa lapset, huoltajat ja kasvatushenkilöstö saavat äänensä kuuluviin. Osallistavassa toimintakulttuurissa lapsella on tunne kuulumisesta yhteisöön.
Lapsi voi tuntea olevansa osallinen vaikka ei aktiivisesti osallistuisikaan toimintaan. Lasten valtaistumisen alimpana tasona on mukanaolo, joka kuvaa pienimpien lasten osallisuutta. Lasten valtaistuminen etenee kuulluksi tulemisen, valintojen tekemisen ja omien aloitteiden kautta yhteisölliselle neuvottelutasolle (Turja 2011:49). Osallisuuden tavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, aktiivisuutta sekä ratkaisu- ja yhteistyökykyä. Yksilöllisyyden korostus, aikuisuudesta luopuminen tai vapaa kasvatus eivät liity osallisuuteen. Yksikön toimintasuunnitelmassa kukin varhaiskasvatusyksikkö kuvailee tarkemmin osallisuuden mahdollistavia toimintamalleja ja niiden kehittämisen suunnitelmaa osallisuuden mallin pohjalta.

Vastuu lasten ja huoltajien osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamisesta on varhaiskasvatuksen henkilökunnalla. Järjestäjätaho ja henkilöstö arvioivat ja kehittävät suunnittelukäytäntöjä osallisuuden pedagogiikkaa tukevaksi. Osallisuuden ja toimijuuden tavat ja menetelmät ovat monipuolisia ja vastaavat yhteisön tarpeita ja toiveita. Lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu jokaisen mahdollisuuksien ja mielenkiinnon mukaan.