Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitajat varhaiskasvatuksen ammattilaisina tarjoavat lapsille turvallista ja kodinomaista varhaiskasvatusta omassa kodissaan pienessä ryhmässä. Lapsella säilyy sama tuttu hoitaja koko varhaiskasvatuspäivän ajan. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikouluikäinen lapsi.

Yhteistyö huoltajien kanssa korostuu perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitaja ja huoltajat keskustelevat päivittäin lapseen liittyvistä asioista ja varhaiskasvatuspäivän tapahtumista.

Perhepäivähoidossa lasten hoitoa ja kasvatusta toteutetaan Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Kangasalan perhepäivähoidolla on oma toimintasuunnitelma.

Perhepäivähoidon vahvuutena ovat joustavat hoitoajat, jotka sovitaan jokaiselle lapselle erikseen palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Pääsääntöisesti kaupungin perhepäivähoitajat työskentelevät kello 6.30-17 välillä. Perhepäivähoitajien työaikaa tasoitetaan tasausvapaapäivinä, jolloin lasten hoito järjestetään sovitussa varahoitopaikassa. Tasausvapaista ilmoitetaan vanhemmille hyvissä ajoin sähköpostin välityksellä.

Kunnallisessa perhepäivähoidossa on käytössä hoitoaikaperusteinen maksu, josta saat täältä lisätietoa asiakasmaksuista.

Yksityisessä perhepäivähoidossa huoltajat ja perhepäivähoitajat sopivat lapsen varhaiskasvatusajoista, varahoidosta ja asiakasmaksuista palvelusopimuksessa, joka tehdään ennen hoidon alkua. Yksityiset  perhepäivähoitajat päättävät itse perhepäivähoitokodin aukioloajoista ja hoitopaikkansa hinnoittelun. Perheillä on mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää kompensoimaan asiakasmaksua. Lisää tietoa yksityisen hoidon tuesta voi saada Kelan ja Yksityisen hoidon tuki, hakeminen ja määrät -sivulta.