Tampereen kaupunkiseudun sopimus varhaiskasvatuspaikkojen joustosta

Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistoimintasopimuksen ensisijaisena tarkoituksena
on mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkuminen, perheen niin halutessa, entisessä
kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintakauden (1.8.-31.7.) loppuun saakka.
Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan päivä-
hoitoon jo toimintakauden alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin
keskelle toimintakautta.

Kun lapsi jatkaa vanhan kotikuntansa varhaiskasvatuksessa, perhe hankkii uuden
asuinkunnan varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen. Vastaavasti lapsen
siirtyessä uuden kunnan tuottamaan varhaiskasvatukseen jo ennen muuttoa perhe
hankkii asuinkuntansa varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen.

Sopimus on valmisteltu seutuhallinnon varhaiskasvatusryhmässä ja sen osapuolia ovat
Tampereen, Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit sekä Lempäälän,
Pirkkalan ja Vesilahden kunnat.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen viranomaisten yhteystiedot:

Kangasalan kaupunki
varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo p.050 406 1180 ja
toimistosihteeri Sirkka Niiranen p. 040 133 6567

Lempäälän kunta
Katri Auvinen p. 040 133 7498

Oriveden kaupunki
päivähoidon johtaja Jussi Lintunen p. 050 552 6246

Nokian kaupunki
Pirjo Seppo p. 044 906 1242

Pirkkalan kunta
aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka p. 050 597 2469

Tampereen kaupunki
varhaiskasvatuksen palveluohjaus p. 040 800 7260
Raija Viitanen p. 040 806 2998 (lapsen tullessa toisesta kunnasta Tampereelle hoitoon) ja
Marjatta Silvennoinen p. 050 595 1038 (tamperelaisen perheen halutessa lapsensa
toiseen kuntaan hoitoon)

Vesilahden kunta
päivähoidon johtaja Anne Mäki p. 050 389 5217

Ylöjärven kaupunki
Terhi Niemenmaa (Tiina Pajunen) p. 050 548 9382