Kodin ja koulun yhteistyö

  • Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana esiopetus- ja koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa toimintakulttuuria.
  • Kodin, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
  • Päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu ja muut toimijat täydentävät ja rikastavat kotikasvatusta.
  • Vastuu huoltajien, esiopetuksen ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
  • Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.

Tämän lukuvuoden tapahtumakalenteri:

AIHE AIKA VASTUUHENKILÖ
Rehtorin pikatiedote koteihin 9.8.2018 rehtori
Koulun yhteinen vanhempainilta 3.9.2018 klo 18.00 rehtori + opettajat
Luokkakohtaiset vanhempainillat 3.9.2018 opettajat
Koulun tiedotelehti huoltajille syyskuussa 2018 johtoryhmä
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous ke 26.9.2018 vanh. yhdistys
Yhteinen työpäivä 1.9.2018 Eo ja kielitiimit
Itsenäisyysjuhlat 5.12.2018 2. ja 4. ja 6. tiimi
Luentoilta vanhemmille keväällä 2018 (Maaret Kallio?) vanh. yhd. + rehtori
Kielivalintainfo 3.lk huoltajille helmikuu 2019 kielten opet
Kuorojen kannatusyhdistyksen vuosikokous muutaman kerran vuodessa kuorojen vetäjät
Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuu 2019 rehtori + tulvat 1.lk:n opet
Koulutulokkaiden vanhempainilta toukokuu 2019 rehtori
6. luokkien vanhempainilta Pitkäjärvellä ja Pikkolassa toukokuu 2019 rehtorit
Arviointi- ja palautekeskustelut lukuvuoden aikana luokkien opettajat
Yhteistyö vanh. yhdistyksen ja kuorojen kannatusyhdistyksen välillä lukuvuoden aikana opettajat