Koulun esittely

Raikun koulussa opiskellaan luokilla 1-2 ja 3-4.

Iltapäiväkerhotoiminta on Kangasalan kaupungin järjestämää ja kerho-ohjaajana toimii Sirpa Lahdenoja-Niemi.

Toimintakulttuurissamme korostuvat ympäristö- ja yrittäjyyskasvatus. Saamme opiskella luonnonkauniissa ympäristössä, mistä olemme kiitollisia. Hyödynnämme opiskelussa luontoa eri tavoin.

Raikun koulussa korostamme kaveritaitoja, kaikkien hyvinvointia, luovuutta sekä ympäristö- ja yrittäjyyskasvatusta. Kiinnitämme huomiota suvaitsevaisuuteen ja vastuun kantamiseen.
Oppimisen ilo, sisäisen motivaation tukeminen, toiminnallisuus ja yhdessä oppiminen ovat kasvatukselliset kulmakivet koulussamme. Kaikessa toiminnassamme pyrimme kohtaamaan jokaisen oppilaan päivittäin ja näkemään heidät sellaisina, kuin he itse toivovat tulevansa nähdyiksi. Kannustamme heitä tukemaan toistensa vahvuuksia ja näkemään hyvän itsessään ja ympäristössään.

Koulu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa niin kaupungin muiden koulujen kuin vanhempien, isovanhempien ja ympäröivissä kylissä asuvien ihmisten kanssa. Meillä on myös yhteistyötä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Vuorovaikutus vanhempien ja kyläläisten kanssa toteutuu yhteisen kasvatustehtävän lisäksi erilaissa yhteistyöprojekteissa, kuten Lasten maatalousnäyttely ja kyläkoulukahvilat.

Koulun tukiyhdistyksinä toimivat Raikun koulun vanhempainyhdistys sekä Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulujen tukiyhdistys, Kyy ry.

Oppilaiden esittelyvideo raikun koulusta vuodelta 2015: