Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu, joten sitä voidaan myöntää vain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Sopeutumisvalmennusta järjestetään vammaiselle henkilölle ja/tai hänen omaiselleen yksilöllisenä tai kurssimuotoisena, välttämätön yksilöllinen sopeutumisvalmennus on ensisijaista. Sopeutumisvalmennuksen tavoite on aina sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen.

Sopeutumisvalmennusta voi olla esimerkiksi kommunikaation edistämistä koskeva opetus tai sosiaalisen toimintakyvyn valmiuksien parantaminen. Myös Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja vaikeavammaisten lääkinnällisenä ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Sopeutumisvalmennuksena ei tueta loma- tai virkistystoimintaa.

Sopeutumisvalmennukseen voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.