Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet, laitteet

Taloudellinen tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin on määrärahasidonnaista, joten sitä voidaan myöntää vain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavia välineitä, koneita ja laitteita ovat esimerkiksi kodinkone, auto, auton lisälaitteet tai muutostyöt. Olennaista tuen myöntämiselle on, että väline, kone tai laite on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön, eikä ole muita tapoja hoitaa asiaa.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavan välineen, koneen tai laitteen hankintaan tukea voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.

Asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet