Päivätoiminta

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle.

Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Kaupunki järjestää vaikeavammaisten päivätoiminnan ostopalveluna.

Päivätoimintaa voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.